Χάρτης Πλοήγησης

Χάρτης Πλοήγησης


 1. Η Βουλή

  Η Βουλή
  1. Ο Θεσμός
  2. Το Πολίτευμα
   1. Σύνταγμα
   2. Συνταγματική Ιστορία
   3. Εκλογές
    1. Eκλογικά Aποτελέσματα
  3. Κανονισμός της Βουλής
  4. Το Κτήριο
   1. Ιστορία Κτηρίου
   2. Εικονική Περιήγηση
   3. Αρχείο Πολυμέσων
  5. Η Βιβλιοθήκη
   1. Ταυτότητα
   2. Συλλογές
   3. Κοινοβουλευτική Συλλογή
   4. Κατάλογοι
   5. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
 2. Οργάνωση & Λειτουργία

  Οργάνωση & Λειτουργία
  1. Προεδρείο
   1. Πρόεδρος
    1. Εκλογή-Θητεία-Αρμοδιότητες
    2. Διατελέσαντες Πρόεδροι
   2. Αντιπρόεδροι
    1. Διατελέσαντες Αντιπρόεδροι
   3. Κοσμήτορες & Γραμματείς
  2. Διάσκεψη Προέδρων
  3. Κοινοβουλευτικές Ομάδες
   1. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Ομάδων
   2. Σύνθεση ΙZ' Περιόδου
  4. Ολομέλεια
   1. Σύνθεση ΙZ' Περιόδου
   2. Σύνθεση Προηγούμενων Περιόδων
  5. Τμήμα Διακοπής Εργασιών
   1. Σύνθεση Α Β και Γ Τμημάτων
   2. Σύνθεση Προηγούμενων Περιόδων
  6. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
  7. Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
 3. Βουλευτές

  Βουλευτές
  1. Βιογραφικά Στοιχεία
  2. Στοιχεία Επικοινωνίας Βουλευτών
  3. Ανά Εκλογική Περιφέρεια
  4. Ανά Κοινοβουλευτική Ομάδα
  5. Στατιστικά Στοιχεία
  6. Δραστηριότητα Βουλευτή στο Κοινοβούλιο
  7. Κοινοβουλευτική Θητεία Βουλευτών Από Τη Μεταπολίτευση Ως Σήμερα
 4. Διοικητική Οργάνωση

  Διοικητική Οργάνωση
  1. Οργανόγραμμα
  2. Υπηρεσίες
   1. Γραφείο Προέδρου
   2. Γραφεία Αντιπροέδρων
   3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
   4. Γραφείο Ειδικού Θεματικού Γραμματέα
   5. Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
   6. Επιστημονική Υπηρεσία
   7. Γενικές Διευθύνσεις
    1. Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου
    2. Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
    3. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
    4. Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων
     1. Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής
     2. Γρ. Διαχ. Ψηφιακών Πιστοποιητικών
   8. Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικ. Λειτουργιών
   9. Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου
   10. Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως
   11. Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας
  3. Άλλες Υπηρεσίες
 5. Διεθνείς Δραστηριότητες

  Διεθνείς Δραστηριότητες
  1. Ευρωπαϊκή Ένωση
   1. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
   2. Διακοινοβουλευτική Συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
   3. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
   4. Περιφερειακές Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις
  2. Διεθνές Περιβάλλον
   1. Διεθνείς Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις
   2. Ελληνισμός της Διασποράς
    1. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
    2. Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.)
    3. ΣΑΕ
   3. Ομάδες Φιλίας
  3. Διεθνείς Δραστηριότητες Προέδρου Βουλής
  4. Διεθνείς Δραστηριότητες Αντιπροέδρων Βουλής
  5. Διεθνείς Δραστηριότητες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και μελών τους
 6. Ενημέρωση

  Ενημέρωση
  1. Σήμερα στη Βουλή
  2. Γραφείο Τύπου
  3. Το Θέμα της Ημέρας
  4. Εκδηλώσεις-Συνέδρια
  5. Εκθέσεις
  6. Συχνές Ερωτήσεις
  7. Εκδόσεις
  8. Επισκέψεις στη Βουλή
  9. Διαγωνισμοί
   1. Συνοπτικοί Διαγωνισμοί
   2. Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί
   3. Διαβουλεύσεις
   4. Ανακοινώσεις
  10. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  11. Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Νομοθετική Διαδικασία
 2. Ημερ. Διάταξη Ολομέλειας
 3. Εβδομαδιαίο Δελτίο
 4. Κατατεθέντα Σ/Ν ή Π/Ν
 5. Επεξεργασία στις Επιτροπές
 6. Συζητήσεις & Ψήφιση
 7. Ψηφισθέντα Σ/Ν
 8. Αναζήτηση

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Διαδικασίες
 2. Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 3. Ειδικές Διαδικασίες
 4. Εβδομαδιαίο Δελτίο
 5. Ημερήσιες Διατάξεις Επερωτήσεων
 6. Δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων
 7. Δελτίο Αναφορών-Ερωτήσεων
 8. Ειδικές Ημερήσιες Διατάξεις

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Κατηγορίες
 2. Συνεδριάσεις/Πρακτικά
 3. Εκθέσεις - Πορίσματα
 4. Δραστηριότητες
 5. Εβδομαδιαίο Δελτίο
 6. Μηνιαίο Δελτίο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 1. Συνεδριάσεις Ολομέλειας
 2. Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας
 3. Αναθεωρήσεις Συντάγματος
 4. Διάσκεψη Προέδρων ΙΣΤ' Περ.
 5. Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας
 6. Οπτικο-ακουστικό υλικό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών