Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Κάλυψης

Προϊσταμένη Υπηρεσίας: Δρ. Ναταλία Τζήμα, παθολόγος
Τηλ.: 210 3708166-7, φαξ: 210 3707834,
 
Η Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως αποτελεί μονάδα επιπέδου Διευθύνσεως, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής και είναι αρμόδια για την παροχή άμεσης πρωτοβάθμιας ιατρικής περιθάλψεως στους Βουλευτές, στους τέως Βουλευτές, το προσωπικό της Βουλής και τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας των επισκεπτών της Βουλής, τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και τη διαπίστωση της κατ’ οίκον ασθένειας των υπαλλήλων της Βουλής. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 (πρώην άρθρα 106/94) του παρόντος Κανονισμού, ειδικός κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Καλύψεως.