Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις

Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης: Μαργαρίτα Φλούδα
e-mail: dg.intereco@parliament.gr

 

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς εκπροσώπησης της Βουλής των Ελλήνων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, την επικοινωνία του Προέδρου και των μελών του Κοινοβουλίου με τη Διοίκηση και το κοινό, καθώς και την πληροφόρηση του πολίτη για το νομοθετικό έργο, τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και τις πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Βουλής.

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων
  2. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων
  3. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ