Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις

Γ.Δ. Κοινοβουλευτικού Έργου

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης: Αντιγόνη Περιφάνου-Λελέκη
e-mail: ant.perifanou@parliament.gr

Η Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου έχει ως αποστολή το συντονισμό των οργανικών μονάδων που ανήκουν σε αυτή για την προώθηση των διαδικασιών του νομοθετικού έργου, τη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την υποστήριξη εν γένει των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και την τήρηση των ειδικών διαδικασιών, που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Η Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:
  1. Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
  2. Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  3. Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής
  4. Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
  5. Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ