Διεθνείς Δραστηριότητες

Διεθνείς Δραστηριότητες

 
Ο θεσμικός ρόλος της Βουλής των Ελλήνων στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας αναγνωρίζεται σε σειρά διατάξεων τόσο του Συντάγματος όσο και του Κανονισμού της Βουλής. Οι κυριότερες περιπτώσεις είναι οι εξής:
  • Η συναίνεση της Βουλής σε διάφορα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η μεταβολή των ορίων της επικράτειας, η άδεια για την διέλευση ή την παρουσία στην επικράτεια ξένης στρατιωτικής δύναμης, η επιβολή περιορισμών στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας και η ανάθεση κρατικών αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισμών.
  • Η κύρωση των Διεθνών Συνθηκών, τις οποίες όμως δεν μπορεί να τροποποιήσει, αλλά μόνο να αποδεχθεί ή να απορρίψει στο σύνολο τους.
  • Η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με διάφορα ελεγκτικά μέσα (όπως η αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η υποβολή ερωτήσεων, επερωτήσεων ή επίκαιρων ερωτήσεων κ.τ.λ).
  • Η διεξαγωγή συζητήσεων σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Αρχηγών Κομμάτων, είτε με την ευκαιρία των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, είτε στο πλαίσιο των προ ημερησίας διατάξεως συνεδριάσεων.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η Βουλή των Ελλήνων έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των διεθνών της σχέσεων, την προώθηση των εθνικών θεμάτων και γενικά την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό.
Η Βουλή των Ελλήνων στοχεύει:
  • στην ενίσχυση των σχέσεων με τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και, κατ' επέκταση των δεσμών μεταξύ των λαών,
  • στην ανάπτυξη της συνεργασίας των Κοινοβουλίων στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών,
  • στην προβολή της χώρας μας και του πολιτισμού μας στο εξωτερικό και, ειδικότερα, στα ξένα Κοινοβούλια,
  • στην ενημέρωση των ξένων Κοινοβουλίων και των Διεθνών Κοινοβουλευτικών Οργανισμών για τις θέσεις της χώρας μας στα διεθνή ζητήματα και, ειδικότερα, στα εθνικά μας θέματα.