Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης - Καμπάνια Our Futures

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτή είναι η ευκαιρία να σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καμπάνια JRC "Our futures" - Ερευνητική  δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι πολίτες καλούνται να συμμετέχουν περιγράφοντας, σε ένα ερωτηματολόγιο, πως φαντάζονται την χώρα τους το 2040, ποιοι τομείς τους απασχολούν, κλπ. 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ