Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον

Ελληνισμός της Διασποράς

Η δημιουργία σταθερού δικτύου επικοινωνίας με τα επτά εκατομμύρια απόδημων Ελλήνων που ζουν σε 140 χώρες της αλλοδαπής αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, με διακομματική συγκρότηση, αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ομογενειακών Οργανώσεων του Ελληνισμού της Διασποράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ