Ενημέρωση

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

Προβάλλεται Τώρα

Ακολουθεί

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 22/07/2024

00:30 - 03:00 Άγνωστη

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 22/07/2024

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 22/07/2024

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (3η συνεδρίαση).

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων - Απευθείας μετάδοση

10:00 - 13:00 Άγνωστη

Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων - Απευθείας μετάδοση

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Απευθείας μετάδοση

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «THRIVEST HOLDING LTD».

Μετάδοση

Επιλογές της Hμέρας

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ