Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 2
Διαγωνισμοί Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 13-9-2018
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ψυχροστασίου
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018
Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Περίληψη Προκήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για τη Σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων MPS (Managed Print Services), για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
*Αθήνα, Τρίτη 17 Απριλίου 2018*
*Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Συντήρηση και την Τεχνική Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Βουλής των Ελλήνων για χρονικό διάστημα τριών ετών, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης*
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
*Αθήνα, Τρίτη 01 Αυγούστου 2017*
*Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «προμήθεια- εγκατάσταση ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών - ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση- τεχνική υποστήριξή του μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.*
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων»
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013
Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Βουλής των Ελλήνων».
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων.
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013
«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής 4, β) Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη»
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Διενέργεια Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού (αριθ. Διακήρυξης 2/2013)
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Εγγραφές: 1 - 10 από 15 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα