Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 5
Διαγωνισμοί Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 19/03/2024
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα χιλιάδων (30.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων για ένα (1) έτος
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2024
Υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή (ΚΗ΄ Σύνοδος, 2023 -2024), που αφορά στις μετακινήσεις, στη διαμονή και στη σίτιση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, από την 1 Ιουλίου 2024 έως και τις 4 Ιουλίου 2024
Αθήνα, 15 Δεκ. 2023
Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (2/2023) για την ανάθεση του Υποέργου 2: «Ενεργειακές παρεμβάσεις στο Μέγαρο και σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων» του Έργου με τίτλο «Ενεργειακές/κτιριακές παρεμβάσεις σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων»
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 9 Μαΐου 2023
Υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή [ΚΖ΄ Σύνοδος, 2022-2023], που αφορά στις μετακινήσεις, στη διαμονή και στη σίτιση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023
Αθήνα, 24-3-2023
Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (1/2023) για την ανάθεση του Υποέργου 5: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου επί της οδού Θρασύλλου 18» του Έργου με τίτλο «Ενεργειακές/κτιριακές παρεμβάσεις σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων»
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 13/03/2023
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και παραμετροποίησης του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής (switches, routers, hotspots, κ.α.) της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 17.01.2023
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού (Hardware) & αδειών λογισμικού, την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη, στο πλαίσιο αντικατάστασης Υπολογιστικής Υποδομής της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την επαύξηση της υπολογιστικής ικανότητας
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 22/12/2022
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και παραμετροποίησης του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής (switches, routers, hotspots, κ.α.) της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
ΑΘΗΝΑ , 10-11-2022
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός (1/2022) για την ανάθεση του υποέργου «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού ανάδειξης του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και του περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Ενεργειακές/Κτιριακές παρεμβάσεις σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων»
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 13.05.2022
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και παραμετροποίησης του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής (switches, routers, hotspots, κ.α.) της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού πληροφορικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Εγγραφές: 1 - 10 από 41 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ