Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα| Σελίδα 2 από 3
Διαγωνισμοί Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Σύμβαση για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018-2019], που αφορά στις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Σύμβαση για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018-2019], που αφορά στις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
*Αθήνα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018*
*Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, (CPV : 72260000-5)*
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 17 Οκτώβρη 2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
*Αθήνα, Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018*
*Περίληψη προκήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης με τίτλο : Ανάδειξη αναδόχου για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, (CPV : 72260000-5)"*
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 13-9-2018
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ψυχροστασίου
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018
Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Περίληψη Προκήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για τη Σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων MPS (Managed Print Services), για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
*Αθήνα, Τρίτη 17 Απριλίου 2018*
*Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Συντήρηση και την Τεχνική Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Βουλής των Ελλήνων για χρονικό διάστημα τριών ετών, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης*
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
*Αθήνα, Τρίτη 01 Αυγούστου 2017*
*Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «προμήθεια- εγκατάσταση ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών - ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση- τεχνική υποστήριξή του μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.*
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Εγγραφές: 11 - 20 από 30 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ