Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την εκμίσθωση του εστιατορίου και των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου του Μεγάρου της Βουλής

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

Πίνακας ΙΙΙ διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 5771/4140/18.6.2021 για θέματα που αφορούν στην παρουσία τους κατά την αποσφράγιση των προσφορών την Τρίτη 6/7/2020 και ώρα 13.00 και απαντήσεις σε διευκρινήσεις και ερωτήματα φορέων

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ