Ενημέρωση

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

Προβάλλεται Τώρα

Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/2/2019.

15:45 - 18:15 Κατάλληλο για όλους

Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/2/2019.

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/2/2019.

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Ακολουθεί

1821 και Απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση. - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/3/2019.

18:15 - 22:00 Κατάλληλο για όλους

1821 και Απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση. - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/3/2019.

Κατηγορία: Εκδήλωση Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 20/3/2019.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία έχει αναλάβει να οργανώσει, σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, ευρύ κύκλο δράσεων.
Συγκρότησε, για τον σκοπό αυτό, ειδική επιστημονική επιτροπή (Δημήτρης Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Νίκη Μαρωνίτη, Παντελής Μπουκάλας) και σχεδίασε ένα σύνολο δραστηριοτήτων (ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και συνέδρια), που κινούνται στο τρίπτυχο «Ιστορία-Αρχεία-Μνήμη» και εκτείνονται μέχρι το 2021.

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Δείτε την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας