Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

     
Βρέθηκαν 213 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 22
Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς Ταξινομήστε βάσει Σχετικό Έγγραφο
Αθήνα, 28/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή της ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανής RICOH 7110X PRO της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων

Αθήνα, 27-9-2023
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου για το υποέργο 5 της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού φιλελλήνων 23» με Κωδικό ΟΠΣ 5010831

Αθήνα, 27-9-2023
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου για το υποέργο 4 της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού φιλελλήνων 23» με Κωδικό ΟΠΣ 5010831

Αθήνα, 27/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης, στους αποθηκευτικούς χώρους του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων.

Αθήνα, 26/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υποδομών σε αίθουσες συνεδριάσεων του Μεγάρου και των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων, για την διεξαγωγή συνεδριάσεων και συναντήσεων μέσω τηλεδιασκέψεων.

Αθήνα, 22/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανανέωση άδειας χρήσης του λογισμικού Nessus Pro με υποστήριξη για ένα (1) έτος.

Αθήνα, 19/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή βλάβης εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας 2ου ορόφου του κτηρίου της ΒτΕ επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24.

Αθήνα, 15/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια βιβλιοθηκών για το γραφείο 603-604 που βρίσκεται στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Μητροπόλεως 1.

Αθήνα, 12/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού τύπου Multicopy, μεγέθους Α4 και βάρους 80gr για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων & Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Αθήνα, 12/09/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πενήντα (50) καμερών (web) για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μέριμνας Εξοπλισμού της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων

Εγγραφές: 1 - 10 από 213 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ