Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 1
Διαβουλεύσεις Προμηθειών Ταξινομήστε βάσει Σχετικά Video
ΑΘΗΝΑ, 29-10-2020
Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με ενσωματωμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων»
Αθήνα, Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών /Όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Ολοκλήρωση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός «Σύγχρονου Συστήματος - Ολοκληρωμένης και Ενιαίας – διαχείρισης εισερχομένων/ εξερχομένων προσώπων και οχημάτων στα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων»
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Διενέργεια Δηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων
*Αθήνα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018*
*Παράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Αθήνα, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτυπώσεων - Managed Print Services - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων
*Αθήνα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017*
*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας*
*Αθήνα, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017*
*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων (X-RAY).*
Πέμπτη 26 Μαϊου 2016
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα.
Αθήνα, Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου, τελευταίας τεχνολογίας - CPV 29862200-1.

Διαβουλεύσεις

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ