Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 2
Διαβουλεύσεις Προμηθειών Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 25/11/2022
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Ολοκλήρωση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Διαδικασιών και Εγγράφων της Βουλής των Ελλήνων»
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 11-10-2022
Διαβούλευση επί της Τεχνική Περιγραφής ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού ανάδειξης του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και του περιβάλλοντος χώρου».
Ολοκληρώθηκε
ΑΘΗΝΑ, 29-10-2020
Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με ενσωματωμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων»
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών /Όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Ολοκλήρωση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός «Σύγχρονου Συστήματος - Ολοκληρωμένης και Ενιαίας – διαχείρισης εισερχομένων/ εξερχομένων προσώπων και οχημάτων στα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων»
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Διενέργεια Δηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε
*Αθήνα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018*
*Παράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτυπώσεων - Managed Print Services - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων
*Αθήνα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017*
*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας*
Ολοκληρώθηκε
*Αθήνα, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017*
*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων (X-RAY).*
Ολοκληρώθηκε
Πέμπτη 26 Μαϊου 2016
∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα.
Ολοκληρώθηκε
Εγγραφές: 1 - 10 από 11 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα

Διαβουλεύσεις

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ