Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018*

*Παράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

Τεχνικές Προδιαγραφές με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Αποτελέσματα Διαβούλευσης

NETBULL ΕΠΕ

OPEN TECHNOLOGIES SERVICES

QUALITY & RELIABILITY A.E.

SINGULAR LOGIC

SOLUTIONS HELLAS

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”.

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη του εντύπου Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : arvanitou@parliament.gr και konida@parliament.gr και g.leventakis@parliament.gr και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 367 3178 και 210 367 3359 και 210 367 3144.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί ανοιχτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας” για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.