Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον : Ελληνισμός της Διασποράς

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Η Βουλή των Ελλήνων έχει συστήσει Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για τον Ελληνισμό της Διασποράς,  η οποία κατά την τρέχουσα σύνοδο αποτελείται από 33 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων των Ελλήνων ομογενών, την προσπάθεια διατήρησης του φιλελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας, κυρίως στις νέες γενιές ομογενών, την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των εθνικών θεμάτων με τη συνεργασία και τη στήριξη των Ελλήνων Αποδήμων και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις Ομογενειακών Οργανώσεων των Ελλήνων της Διασποράς.

Αντικείμενο της επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς είναι η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός των δράσεων της Βουλής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η μελέτη των προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων, η προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων
 
Για τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού, το Ελληνικό Κοινοβούλιο συνεργάζεται, επίσης, με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), καθώς και με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.)


Σύνδεσμος προς την Επιτροπή