Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον : Ελληνισμός της Διασποράς

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Η Βουλή των Ελλήνων έχει συστήσει Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για τον Ελληνισμό της Διασποράς,  η οποία κατά την τρέχουσα σύνοδο αποτελείται από 31 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στόχοι της Επιτροπής είναι καταγραφή των προβλημάτων των Ελλήνων ομογενών, η προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και η διάδοση του φιλελληνισμού και η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού κυρίως στις νέες γενιές Ομογενών. Επίσης η Επιτροπή μεριμνά για την προώθηση των εθνικών θεμάτων με τη συνεργασία και τη στήριξη των Ελλήνων Αποδήμων. Τέλος, συμμετέχει σε εκδηλώσεις των Ομογενειακών Οργανώσεων ανά τον κόσμο, προάγοντας τις σχέσεις και τους δεσμούς της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.
 
Για τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για τον Ελληνισμό της Διασποράς συνεργάζεται, επίσης, με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ