Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικός Γραμματέας

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Μυλωνάκης
 
Ο Γενικός Γραμματέας: α) επικουρεί τον Πρόεδρο στη διοίκηση των υπηρεσιών της Βουλής και στην άσκηση του έργου του γενικά, β) προϊσταται, αμέσως μετά τον Πρόεδρο, όλων των υπηρεσιών της Βουλής και γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν από τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και αυτές που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
 

Προϊσταμένη Γραφείου: Θεοδώρα Πετρούλα
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 210-3708044-45, fax: 210-3707710

 


Eπιστροφή >>

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ