Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως

Προϊσταμένη Υπηρεσίας: Δρ. Ναταλία Τζήμα, παθολόγος
Τηλ.: 210 3708166-7, φαξ: 210 3707834,
 
Η Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως αποτελεί μονάδα επιπέδου Διευθύνσεως, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής και είναι αρμόδια για την παροχή άμεσης πρωτοβάθμιας ιατρικής περιθάλψεως στους Βουλευτές, στους τέως Βουλευτές, το προσωπικό της Βουλής και τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας των επισκεπτών της Βουλής και τη διαπίστωση της κατ’ οίκον ασθένειας των υπαλλήλων της Βουλής.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ