Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Ειδικός Γραμματέας

Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής

Ειδικός Γραμματέας: Βασίλειος Μπαγιώκος
 
 
Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας του Προέδρου της Βουλής είναι ο Ειδικός Γραμματέας.
 

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας του Προέδρου της Βουλής είναι η διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες, που προβλέπονται από το Σύνταγμα, ιδίως από τα άρθρα 49, 60 παρ. 2, 61, 62, 63 παρ. 3, 84, 85 και 86 ή τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και ιδίως από τα άρθρα του 17 παρ. 2, 76, 77-83, 141, 142, 150, 152 και 153-158 καθώς και η μέριμνα για τη σύγκληση και τη διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, της Διασκέψεως των Προέδρων, της Επιτροπής του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και οποιασδήποτε άλλης προβλεπόμενης ή μη επιτροπής, ομάδας εργασίας, συσκέψεως κ.α. προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής.
 

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Γραμματεία - Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:210-3708022-8024, fax: 210-3707780
 
Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
Προϊστάμενος: Σ. Κοτσορώνης
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:210-3707813-7815, fax: 210-3707814
 
Eπιστροφή >>
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ