Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφείο Προέδρου

Αποστολή του γραφείου είναι η γραμματειακή υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση του Προέδρου της Βουλής.
 

Διευθυντής Γραφείου: Βασίλειος Νταβώνης
Γραμματεία - Στοιχεία επικοινωνίας: 210-3708011, 8016, fax: 210-3232913

 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ