Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Επιστημονική Υπηρεσία

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής.
Τη διοικητική διεύθυνση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ασκεί παραλλήλως, μετά από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής συγκροτείται από:
  1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής
  2. Την A’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών
  3. Τη B’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών
  4. Τη Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας
  5. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Βουλής
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ