Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφεία Αντιπροέδρων

Αποστολή των γραφείων είναι η γραμματειακή υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των Αντιπροέδρων της Βουλής.
 
Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πλακιωτάκης
Τηλ: 210-3708121-8

Γραφείο Β' Αντιπροέδρου
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γεωργαντάς
Τηλ: 210 3708112 - 9
e-mail: vice.president_b@parliament.gr

Γραφείο Γ' Αντιπροέδρου
Γ' Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μπούρας
Τηλ: 210-3708401 - 8
e-mail: vice.president_c@parliament.gr

Γραφείο Δ' Αντιπροέδρου
Δ' Αντιπρόεδρος: Όλγα Γεροβασίλη
Τηλ: 210 3708143 - 8

Γραφείο Ε' Αντιπροέδρου
Ε' Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Τηλ : 210 3708149 - 58
e-mail: vice.president_e@parliament.gr

Γραφείο ΣΤ' Αντιπροέδρου
ΣΤ' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λαμπρούλης
Τηλ : 210 3707012 - 3
e-mail: vice.president_st@parliament.gr

Γραφείο Z' Αντιπροέδρου
Ζ' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Βιλιάρδος
Τηλ.: 210 3708538
e-mail: vice.president_z@parliament.gr

 

 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ