Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφεία Αντιπροέδρων

Αποστολή των γραφείων είναι η γραμματειακή υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των Αντιπροέδρων της Βουλής.
 
Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου
Α' Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης
Τηλ: 210-3708121-28
Fax: 210-3707850

Γραφείο Β' Αντιπροέδρου
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βαρεμένος
Τηλ: 210-3708401-08
Fax: 210-3707888
e-mail: vice.president_b@parliament.gr

Γραφείο Γ' Αντιπροέδρου
Γ' Αντιπρόεδρος: Αναστασία Χριστοδουλοπούλου
Τηλ: 210-3708141-45
Fax: 210-3707880
e-mail: vice.president_c@parliament.gr

Γραφείο Δ' Αντιπροέδρου
Δ' Αντιπρόεδρος: Νικήτας Κακλαμάνης
Τηλ: 210-3708111-18
Fax: 210-3707840
e-mail: vice.president_d@parliament.gr

Γραφείο Ε' Αντιπροέδρου
Ε' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κρεμαστινός
Τηλ : 210-3708151, 210-3708153-55
Fax: 210-3707870
e-mail: vice.president_e@parliament.gr

Γραφείο ΣΤ' Αντιπροέδρου
ΣΤ' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λαμπρούλης
Τηλ : 210-3707012, 210-3707013
Fax:
e-mail: vice.president_st@parliament.gr

Γραφείο Ζ' Αντιπροέδρου
Ζ' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαυρωτάς
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Γραφείο Η' Αντιπροέδρου
Η' Αντιπρόεδρος:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Γραφείο Θ' Αντιπροέδρου
Θ' Αντιπρόεδρος: Μάριος Γεωργιάδης
Τηλ.: 210 370 8538
Fax: 210 370 8537
e-mail: vice.president_th@parliament.gr