Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφεία Αντιπροέδρων

Αποστολή των γραφείων είναι η γραμματειακή υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των Αντιπροέδρων της Βουλής.
 
Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου
Α' Αντιπρόεδρος: Νικήτας Κακλαμάνης
Τηλ: 210-3708121-28
Fax: 210-3707850

Γραφείο Β' Αντιπροέδρου
Β' Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Αθανασίου
Προϊστάμενος Γραφείου: Συμεών Δανιηλίδης
Τηλ: 210-3708112 - 8113
Fax: 210-3707820
e-mail: vice.president_b@parliament.gr

Γραφείο Γ' Αντιπροέδρου
Γ' Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μπούρας
Τηλ: 210-3708141-45
Fax: 210-3707880
e-mail: vice.president_c@parliament.gr

Γραφείο Δ' Αντιπροέδρου
Δ' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Βίτσας
Προϊστάμενος Γραφείου: Κυριάκος Αντωνάκος
Τηλ: 

Γραφείο Ε' Αντιπροέδρου
Ε' Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Τηλ : 210-3708151, 210-3708153-55
Fax: 210-3707870
e-mail: vice.president_e@parliament.gr

Γραφείο ΣΤ' Αντιπροέδρου
ΣΤ' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λαμπρούλης
Τηλ : 210-3707012, 210-3707013
Fax:
e-mail: vice.president_st@parliament.gr

Γραφείο Ζ' Αντιπροέδρου
Ζ' Αντιπρόεδρος: Απόστολος Αβδελάς
Προϊσταμένη Γραφείου: Δήμητρα Κρητικού
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Γραφείο Η' Αντιπροέδρου
Η' Αντιπρόεδρος: Σοφία Σακοράφα
Προϊσταμένη Γραφείου: Φωτεινή Δέδε
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ