Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας

Προϊστάμενος: Νικόλαος Καραπαπάς

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδια για την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και την ενημέρωση της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για κοινοβουλευτικά θέματα και για τις δραστηριότητες της Βουλής, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας υποστηρίζει την οργάνωση και την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του. Υποστηρίζει το έργο των άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, καθώς και των άλλων Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Βουλής, σε θέματα οργάνωσης επίσημων και μη αποστολών, επισκέψεων, διεξαγωγής συνεδρίων και διασκέψεων, διμερών ή πολυμερών συναντήσεων στο Μέγαρο της Βουλής, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών, Κοινωνικών Φορέων και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη: Αθηνά Συναρέλλη
Τηλ.: 210 3733406, φαξ: 3733420
e-mail: synarelli@parliament.gr

Η οργάνωση, η παρακολούθηση και η ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων μέσω επισκέψεων και φιλοξενιών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών άλλων χωρών, επισκέψεων κοινοβουλευτικών επιτροπών και εκπροσώπων φορέων.

Η επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές και τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ αυτών και της Βουλής των Ελλήνων, την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους και την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.

Η διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προβολή του έργου και της λειτουργίας της Βουλής.

Η παρουσίαση του έργου της Βουλής σε σπουδαστές και λοιπούς επισκέπτες.

Η παροχή προς τους πολίτες και κάθε φορέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πληροφοριών που αφορούν οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα της Βουλής, καθώς και η διάθεση συναφούς ενημερωτικού υλικού και εντύπων.

Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από το Τμήμα και η τήρηση αρχείου.

 
Β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας
Προϊστάμενος: Ευαγγελία Παπαφιλίππου
Τηλ.: 210 3733407, φαξ: 210 3733420

Η οργάνωση της συμμετοχής της Βουλής των Ελλήνων σε δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις.

Η οργάνωση και ο συντονισμός του προγράμματος και των επαφών κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων Προέδρων Κοινοβουλίων της αλλοδαπής και ξένων Αντιπροσωπειών, των υποδοχών και των ακροάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διεθνών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η επιμέλεια της εκπροσώπησης της Βουλής των Ελλήνων σε δημόσιες τελετές στη χώρα.

Η παροχή πληροφοριών για το πρωτόκολλο και την εθιμοτυπία της Βουλής των Ελλήνων.

Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από το Τμήμα και η τήρηση σχετικού αρχείου.

Η οργάνωση αρχείου και η φύλαξη των δώρων προς τη Βουλή και τους εκπροσώπους της.