Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας

Προϊστάμενος: Νικόλαος Καραπαπάς

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδια για την οργάνωση, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και την ενημέρωση της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για κοινοβουλευτικά θέματα και για τις δραστηριότητες της Βουλής, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας υποστηρίζει την οργάνωση και την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του. Υποστηρίζει, επίσης, το έργο των άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών  και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των άλλων Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Βουλής, σε θέματα οργάνωσης επίσημων και μη αποστολών, επισκέψεων, διεξαγωγής συνεδρίων και διασκέψεων, διμερών ή πολυμερών συναντήσεων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών άλλων χωρών και εκπροσώπων οργανισμών και φορέων  στο Μέγαρο της Βουλής, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Επιμελείται την εκπροσώπηση της Βουλής  σε δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της Ελλάδας 

Είναι αρμόδια για  την προσφορά δώρων κατά τις επίσημες επισκέψεις, συναντήσεις στο εσωτερικό καθώς και στις αποστολές στο εξωτερικό, με παράλληλη καταγραφή σε αρχείο

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών, Κοινωνικών Φορέων και Δημοσίων Σχέσεων

Β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας

 

Α) Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών, Κοινωνικών Φορέων και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη: Βασιλική Ιωαννίδου
Τηλ. 210 3733406
e-mail: v.ioannidou@parliament.gr
Οργάνωση, παρακολούθηση και ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της Βουλής μέσω της προετοιμασίας και υλοποίησης προγραμμάτων επισκέψεων ξένων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.

Ευθύνη της διοργάνωσης συνεδρίων και διασκέψεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Βουλής σε Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή Όργανα και Ενώσεις.

Οργάνωση διμερών και πολυμερών συναντήσεων των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Φιλίας με το Διπλωματικό Σώμα και ομολόγους τους ξένων κοινοβουλίων.

Διοργάνωση εορταστικών, τιμητικών και επετειακών εκδηλώσεων, βραβεύσεων.  Συμμετοχή στην οργάνωση ειδικών συνεδριάσεων της Ολομέλειας και σε εγκαίνια εκθέσεων και ημερίδων που προάγουν τον πολιτισμό, αναδεικνύουν σύγχρονους προβληματισμούς, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν την κοινωνία, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας, επαφής και ανταλλαγής μεταξύ βουλευτών, φορέων, πολιτών και ευπαθών ομάδων.

Συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία για την παρουσίαση του έργου και της ιστορίας της Βουλής των Ελλήνων σε κοινοβουλευτικές και διπλωματικές αντιπροσωπείες και σπουδαστές της αλλοδαπής.
 

 
Β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας

Προϊσταμένη : Ευαγγελία Παπαφιλίππου
Τηλ.: 210 3733407
e-mail: l.papafilipou@parliament.gr

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για:

Την οργάνωση των επίσημων επισκέψεων Προέδρων Κοινοβουλίων καθώς και των επίσημων συναντήσεων του Προέδρου της Βουλής με αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς, επικεφαλής ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, πρέσβεων και ομογενών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών θεμάτων  με σκοπό τη διεθνή προβολή της χώρας. 

Τη διοργάνωση επετειακών και τιμητικών εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές εορτές, βραβεύσεις, εκθέσεις και Ειδικές Συνεδριάσεις.

Την επιμέλεια της εκπροσώπησης της Βουλής των Ελλήνων σε δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις.

Τη συνεργασία με φορείς που λαμβάνουν αιγίδα από τη Βουλή.

Την επιμέλεια των εθιμοτυπικών δώρων της Βουλής με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας, φιλοσοφίας, τέχνης και πολιτισμού και ταυτόχρονα την προβολή του έργου και της ιστορίας της Βουλής των Ελλήνων.

Την παροχή πληροφοριών για το Πρωτόκολλο και την Εθιμοτυπία της Βουλής των Ελλήνων.

 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ