Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφείο Προέδρου

Αποστολή του γραφείου είναι η γραμματειακή υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση του Προέδρου της Βουλής.

Γραμματεία - Στοιχεία επικοινωνίας: 210-3708011, 8016, fax: 210-3232913