ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
                                                                                                                                                              ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ΄
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Μανωλάκος και Γεώργιος Τσίπρας.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
 
 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023
 
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
                                                                                                                                                              ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
                                                                                                                                                             (ως προς την ημέρα)
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ΄
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα 10.00΄


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Μανωλάκος και Γεώργιος Τσίπρας.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
                                                                Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2023

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ΄
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Κόλλιας και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης.
 Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
      Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023
 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο΄
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα 10.00΄
 
                                                                                                       
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Οικονόμου και Διονύσιος Χαράλαμπος Καλαματιανός.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
        Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2023
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

 

 
                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 
 
 

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ