ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


                    

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ξ΄

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Ώρα 10.00΄

 

                                                                          

 

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ΄

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Ώρα 09.30΄    

                                                                                 ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ

   

                            

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανασία Αναγνωστοπούλου και  Γεώργιος Κουμουτσάκος.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

 

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις