ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
Ώρα 11.00΄
 
 
 
  1. Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου.
  2. Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022
                                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β΄
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
Ώρα 11.30΄
 
 
 
Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του  Κανονισμού της Βουλής.   
      
 
 
 
 
      
    Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022
                                                           
                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
                                                   
 
                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ΄
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών κ.κ.
  1.    Κωνσταντίνου Κυρανάκη και                                                                                                                                                                                                                                         
  2.    Ιωάννη-Μιχαήλ Λοβέρδου.
 
 
 
 
 
                                                               Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022
 
                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ