ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διάσκεψη Προέδρων ΙΣΤ' Περ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015  ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015 
Έγγραφα κατατεθέντα κατά την συνεδρίαση της Διάσκεψης Προέδρων της 4ης Αυγούστου 2015 για το ΕΣΡ  ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 12.8.2015 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 13.8.2015 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 22.8.2015 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 23.8.2015 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
Γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής σχετικά με τη νομιμότητα της θητείας των μελών του ΕΣΡ (Πρακτικό Συνεδρίασης 17.8.2015) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4.8.2015
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ