ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5606 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 561
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
18/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Θ αρχείο κειμένου
18/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ι'
14/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
13/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ζ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Β')
11/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Δ')
αρχείο κειμένου
08/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ε' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/10/2021 Ε'
07/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Δ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/10/2021 Δ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/10/2021 Δ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
06/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Γ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Δ')
04/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Α' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Α'
αρχείο κειμένου
04/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Β' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Β' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Β' (Μέρος Β')
Εγγραφές: 1 - 10 από 5606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ