ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5054 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 506
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ι΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/10/2018 Ι'
αρχείο κειμένου
12/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Θ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/10/2018 Θ'
11/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2018 Η'
αρχείο κειμένου
08/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ζ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/10/2018 Ζ'
05/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/10/2018 ΣΤ'
αρχείο κειμένου
04/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ε' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2018 Ε'
03/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Δ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/10/2018 Δ'
αρχείο κειμένου
02/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Γ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/10/2018 Γ'
01/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Α' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2018 Α'
αρχείο κειμένου
01/10/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Β' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2018 Β'
Εγγραφές: 1 - 10 από 5054 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα