ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5588 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 559
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2021 ΡOΓ'
αρχείο κειμένου
26/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2021 ΡOΔ'
23/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
22/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Β')
21/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/07/2021 ΡΞΘ'
αρχείο κειμένου
20/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Β' Μέρος)
19/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2021 ΡΞΖ'
αρχείο κειμένου
16/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/07/2021 ΡΞΣΤ'
15/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (B' Μέρος)
αρχείο κειμένου
14/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 21 - 30 από 5588 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ