ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5515 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 552
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ρ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/03/2021 Ρ'
αρχείο κειμένου
18/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2021 ϞΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2021 ϞΘ' (Β' Μέρος)
17/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Δ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
12/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Γ' Μέρος)
11/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2021 ϞΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2021 ϞΣΤ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
10/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/03/2021 ϞΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/03/2021 ϞΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/03/2021 ϞΕ' (Γ' Μέρος)
08/03/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/03/2021 ϞΔ'
αρχείο κειμένου
05/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2021 ϞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2021 ϞΓ' (Β' Μέρος)
04/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/03/2021 ϞΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/03/2021 ϞΒ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/03/2021 ϞΒ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
03/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/03/2021 ϞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/03/2021 ϞΑ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/03/2021 ϞΑ' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 21 - 30 από 5515 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ