ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5587 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 559
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/09/2021 ΡϞΒ'
αρχείο κειμένου
16/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2021 ΡϞΑ'
15/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Γ')
αρχείο κειμένου
13/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/09/2021 ΡΠΘ'
10/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2021 ΡΠΗ'
αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠΣΤ'
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠZ'
αρχείο κειμένου
07/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Β΄)
06/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/09/2021 ΡΠΔ'
αρχείο κειμένου
03/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος B')
Εγγραφές: 1 - 10 από 5587 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ