ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5542 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 555
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
18/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/06/2021 ΡΜZ'
αρχείο κειμένου
17/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Β' Μέρος)
16/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2021 ΡΜΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2021 ΡΜΕ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
15/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Γ' Μέρος)
14/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2021 ΡΜΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2021 ΡΜΓ' (B' Μέρος)
αρχείο κειμένου
11/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/06/2021 ΡΜΒ'
10/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/06/2021 ΡΜΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/06/2021 ΡΜΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
09/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/06/2021 ΡΜ'
08/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2021 ΡΛΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2021 ΡΛΘ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
07/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2021 ΡΛΗ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 5542 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ