ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5515 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 552
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/02/2021 ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Π' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
10/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2021 ΟΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2021 ΟΘ' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2021 ΟΘ' (Γ' Μέρος)
09/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΗ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2021 ΟΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2021 ΟΗ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
08/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/02/2021 ΟΖ'
05/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/02/2021 ΟΣΤ'
αρχείο κειμένου
04/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/02/2021 ΟΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/02/2021 ΟΕ' (Β' Μέρος)
03/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/02/2021 ΟΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/02/2021 ΟΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
01/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2021 ΟΓ'
29/01/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/01/2021 ΟΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/01/2021 ΟΒ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
28/01/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/01/2021 ΟΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/01/2021 ΟΑ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 41 - 50 από 5515 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ