ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5009 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 501
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ρ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/04/2018 Ρ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2018 ϞΘ'
18/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/04/2018 ϞΗ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2018 ϞΖ'
02/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/04/2018 ϞΣΤ' (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/04/2018 ϞΣΤ' (Β΄Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2018 ϞΕ'
29/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2018 ϞΔ' (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2018 ϞΔ' (B΄Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/03/2018 ϞΓ'
23/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2018 ϞΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2018 ϞΑ'
Εγγραφές: 41 - 50 από 5009 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα