ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5606 συνεδριάσεις | Σελίδα 6 από 561
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/07/2021 ΡΞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/07/2021 ΡΞΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/07/2021 ΡΞ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/07/2021 ΡΞ' (Β' Μέρος)
07/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/07/2021 ΡΝΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/07/2021 ΡΝΗ'
05/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/07/2021 ΡΝΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/07/2021 ΡΝΣΤ'
01/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/06/2021 ΡΝΔ'
29/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2021 ΡΝΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2021 ΡΝΓ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2021 ΡΝΑ'
Εγγραφές: 51 - 60 από 5606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ