ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5176 συνεδριάσεις | Σελίδα 8 από 518
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2019 ΞΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
24/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/01/2019 ΞΑ'
23/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ξ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/01/2019 Ξ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/01/2019 Ξ' (Β΄ Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/01/2019 ΝΘ'
18/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/01/2019 ΝΗ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/01/2019 ΝΖ'
16/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/01/2019 ΝΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/01/2019 ΝΕ'
14/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/01/2019 ΝΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/01/2019 ΝΓ'
Εγγραφές: 71 - 80 από 5176 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα