ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5178 συνεδριάσεις | Σελίδα 9 από 518
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/01/2019 ΝΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/01/2019 ΝΓ'
10/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/01/2019 ΝΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΝΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/01/2019 ΝΑ'
07/01/2019 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ν' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/01/2019 Ν'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/12/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/12/2018 ΜΘ'
20/12/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/12/2018 ΜΗ΄ (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/12/2018 ΜΗ΄ (Β΄Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/12/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/12/2018 ΜΖ'
18/12/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/12/2018 ΜΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/12/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΜΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/12/2018 ΜΕ'
Εγγραφές: 81 - 90 από 5178 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα