ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5544 συνεδριάσεις | Σελίδα 7 από 555
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2021 ΠΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2021 ΠΘ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/02/2021 ΠΗ'
23/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/02/2021 ΠΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2021 ΠΣΤ'
19/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/02/2021 ΠΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/02/2021 ΠΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/02/2021 ΠΔ' (Β' Μέρος)
16/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2021 ΠΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2021 ΠΒ'
12/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/02/2021 ΠΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/02/2021 ΠΑ' (B' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/02/2021 ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Π' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/02/2021 Π' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 61 - 70 από 5544 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ