ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ         
 
 
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(26.3.2019 - 29.3.2019)
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
Εισηγητές: Ιωάννης Σηφάκης και Χρίστος Δήμας.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατήρηση οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Ευθύμιος Παπαδήμας, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, ο κ. Χρήστος Ψύχος, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών, ο κ. Γεώργιος Μακρής, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας και η κυρία Christine Maerkl, Ψυχολόγος, Επιστημονική συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών στην εκπαίδευση.
Τα μέλη της Επιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Μερόπη Τζούφη.
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση για τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και για το Μέλλον της Ευρώπης.
 
2. Ώρα 10.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ευρωπαϊκές προοπτικές και προκλήσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Βασίλειος Χαλκιάς, Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» (HELLASTRON).
 
3. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Αθανάσιο Θανόπουλο για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018.
 
4. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η H H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ο Ελληνισμός της Ουγγαρίας – προβλήματα και προοπτικές.
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν ο Ομογενής Βουλευτής του Ουγγρικού Κοινοβουλίου Αθανάσιος Σιανός, καθώς και αντιπροσωπεία των Ελλήνων της Ουγγαρίας.

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία