ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ     
 
 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
                                                                                                                                                                                   ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄- Ώρα 17.30΄
 
                                                                                                                                       
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(3.6.2019 - 7.6.2019)
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
1. «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»
Εισηγητές: Νικόλαος Παρασκευόπουλος
2. «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»
Εισηγητές: Βασίλειος Τσίρκας
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».
Εισηγητές: Ανδρέας Μιχαηλίδης
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»  (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη των μικρών νησιών. Η περίπτωση του Καστελλορίζου.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεώργιος Τζιάλλας και ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)  Δωδεκανήσου, Δρ. Αγαπητός Ξάνθης.Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία