ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ     
 
                                                                                                
Aθήνα, 28 Ιουλίου 2021
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Ζ΄ 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(26.07.2021 – 30.07.2021)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας    
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Σάββας Χιονίδης και Μάριος Κάτσης
 
2. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα Γερουσίας  
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Σάββας Χιονίδης και Μάριος Κάτσης
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η κοινή συνεδρίαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
2. Ώρα 13.00΄-    Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» (4η συνεδρίαση- β΄ανάγνωση).
Εισηγητές: Σάββας Χιονίδης και Μάριος Κάτσης
                                                                                                                              
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡOΠH ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ομογενειακής Οργάνωσης AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association).
Τα μέλη των  Επιτροπών έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA κ. Γεώργιος Χωριάτης και μέλη του Προεδρείου της Ομογενειακής Οργάνωσης.
 
4.  Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».
Εισηγητές:  Περικλής Μαντάς και  Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 
5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου (150)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων για:
α) τη Νομοθετική Δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Fit for 55” με έμφαση στη βιώσιμη Ναυτιλία και  β) για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ηλεκτροκίνηση Πλοίων.
Μελέτη περιπτώσεων: «Επίδειξη καινοτομίας σκαφών με ηλιακή ενέργεια».
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτριος Φαφαλιός, Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ανδρέας Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας (Ο.Η.Σ.Ε.) (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Δημήτριος Τσιράγγελος και Αλέξης Συνοδινός, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της HelioNavHellas, αντιστοίχως (μέσω τηλεδιάσκεψης).
 
6. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», κ. Αναστάσιο Μάνο, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, ισχύος 50÷1000kVA (Ομάδες Α, Β, Γ και Δ) για τις ανάγκες των Μονάδων της εταιρείας.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος   Σκρέκας.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
 
1. Ώρα 09.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 15 παρ. 2 του ν. 4757/2020, των προτεινομένων, κ.κ. Ιωάννη Γεννηματά, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Κίκη και Ανδρέα Παπαθεοδώρου, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, για διορισμό στις θέσεις μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αντίστοιχα, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
3. Ώρα 13.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας,  της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων τους».
Εισηγητές: Θεόδωρος (Θόδωρος) Ρουσόπουλος και Αλέξανδρος (Αλέξης) Χαρίτσης
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 13ης Γενικής Συνέλευσης, με θέματα που αφορούν την Ομογένεια και τις σχέσεις της με την Ελλάδα.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1.Ώρα 09.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές:  Περικλής Μαντάς και  Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 
2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η κοινή συνεδρίαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
3.Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές:  Περικλής Μαντάς και  Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
                                            
4. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής μετά από πρόταση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα: «Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης: Παραπληροφόρηση και Ψευδείς Ειδήσεις (Fake News)». Η εν λόγω συνεδρίαση αποσκοπεί στην ανάδειξη του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού θέματος, μέσω και της συμμετοχής και της κατάθεσης απόψεων από προσκεκλημένους ειδικούς/εμπειρογνώμονες, καθώς και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο για τα μέλη της Επιτροπής όσο και για το ευρύτερο σύνολο των βουλευτών και της κοινωνίας.
Στην Επιτροπή έχουν προσκληθεί ως ομιλητές οι κ.κ. Renee Hobbs, Professor at the University of Rhode Island, Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος, Μιχαήλ Μπλέτσας, Ερευνητής και Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ, Νικόλαος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ και Χρύσα Λάζου, Εκπαιδευτικός Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223).
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παγκόσμια Ημέρα του Ο.Η.Ε. κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: οι πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά των σύγχρονων μορφών δουλείας και εκμετάλλευσης.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν οι κ.κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κωσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης, Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 
 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ