ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ     
 
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄ - Ώρα 23.15΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(21.10.2019 - 25.10.2019)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
Εισηγητές: Ιωάννης Οικονόμου και Νικόλαος Παππάς.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της έκτης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 96 και 101Α του Συντάγματος).
 
2. Ώρα 10.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι και οι κυρίες: Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Θεοδοσία Ταντάρου – Κρίγγου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Ευθυμία (Μίκα) Ιωαννίδου, Μαρία Λατσού, Αγλαΐα Ρομπόκου και Μαριλένα Τσικίνη, Επικεφαλής και Μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών, αντίστοιχα, Άννα Μαμάη, Ψυχολόγος – Προϊσταμένη Τμήματος Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνα Αττικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Μαρία – Σοφία Κυριάκου, Υπαστυνόμος Α΄ του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ειρήνη Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Άννα Μιχαλακέλη, Συντονίστρια Προγραμμάτων στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ» και Κυριακή (Κική) Πετρουλάκη, Ψυχολόγος Ph.D. – Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.).
 
3. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020.
Γενικοί Εισηγητές: Μανούσος - Κωνσταντίνος Βολουδάκης, Κατερίνα Παπανάτσιου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος και Κρίτων – Ηλίας Αρσένης.
Ειδικοί Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Γκιόλας, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Χήτας και Γεώργιος Λογιάδης.
 
4. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020. (2η συνεδρίαση)
Γενικοί Εισηγητές: Μανούσος - Κωνσταντίνος Βολουδάκης, Κατερίνα Παπανάτσιου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος και Κρίτων – Ηλίας Αρσένης.
Ειδικοί Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Γκιόλας, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Χήτας και Γεώργιος Λογιάδης.
 
5. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Απόφαση για τους προτεινόμενους μάρτυρες από τις κοινοβουλευτικές ομάδες
Β) Καθορισμός σειράς και ημερομηνίες εξέτασης των πρώτων μαρτύρων
Γ) Αρχικές τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί της δικογραφίας
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020. (3η συνεδρίαση)
Γενικοί Εισηγητές: Μανούσος - Κωνσταντίνος Βολουδάκης, Κατερίνα Παπανάτσιου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος και Κρίτων – Ηλίας Αρσένης.
Ειδικοί Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Γκιόλας, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Χήτας και Γεώργιος Λογιάδης.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της έβδομης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 101, 102, 112, 113, 114, 115 και 119 του Συντάγματος).
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι: Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη και Κωνσταντίνος Γαργάλης, Ταμίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».
 
 
5. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Επίτροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, για θέματα Διασποράς.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της όγδοης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρο 32 του Συντάγματος).
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3730/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κ. Δημητρίου Φιλίππου.
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες για την Ελληνική γεωργία και οικονομία εν όψει των νέων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα 2030-2040.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής Τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία