ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας

Για την ευχερέστερη ανεύρεση και χρήση της ύλης που περιέχεται στα γενικά ευρετήρια ανά Σύνοδο των Πρακτικών της Ολομέλειας της Βουλής καθώς και του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της, επισυνάπτονται:
 • Αναλυτικό Θεματικό Ευρετήριο για όλες τις συνεδριάσεις
 • Αλφαβητικός Κατάλογος των Ομιλητών όλων των συνεδριάσεων και
 • Πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων
Τα τεύχη των Πρακτικών των συνεδριάσεων βιβλιοδετούνται σε ιδιαίτερους τόμους με τίτλο «Πρακτικά της Βουλής». Στο τέλος κάθε τόμου επισυνάπτονται: α) αναλυτικό θεματικό ευρετήριο, β) αλφαβητικός κατάλογος ομιλητών και γ) πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων που εμπεριέχονται στον τόμο
 
Οι θεματικοί όροι που αποδίδουν το περιεχόμενο των Πρακτικών δίδονται αλφαβητικά. Οι ομιλητές ευρετηριάζονται ονομαστικά και αλφαβητικά ανά θέμα (ομιλία ή αναφορά) στο οποίο αναφέρονται.
 
Περίοδος  Σύνοδος Ευρετήρια
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου KΓ: 14/07/2020 - 27/07/2020 Ευρετήριο Τόμου KΓ: 14/07/2020 - 27/07/2020 Τόμος Ομιλητών KΓ: 14/07/2020 - 27/07/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων KΓ: 14/07/2020 - 27/07/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου KΒ: 01/07/2020 - 13/07/2020 Ευρετήριο Τόμου KΒ: 01/07/2020 - 13/07/2020 Τόμος Ομιλητών KΒ: 01/07/2020 - 13/07/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων KΒ: 01/07/2020 - 13/07/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου KΑ: 16/06/2020 - 30/06/2020 Ευρετήριο Τόμου KΑ: 16/06/2020 - 30/06/2020 Τόμος Ομιλητών KΑ: 16/06/2020 - 30/06/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων KΑ: 16/06/2020 - 30/06/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου K: 11/06/2020 - 15/06/2020 Ευρετήριο ΤόμουK: 11/06/2020 - 15/06/2020 Τόμος Ομιλητών K: 11/06/2020 - 15/06/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων K: 11/06/2020 - 15/06/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΘ: 29/05/2020 - 10/06/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΘ: 29/05/2020 - 10/06/2020 Τόμος Ομιλητών ΙΘ: 29/05/2020 - 10/06/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων ΙΘ: 29/05/2020 - 10/06/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΗ: 11/05/2020 - 27/05/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΗ: 11/05/2020 - 27/05/2020 Τόμος Ομιλητών ΙΗ: 11/05/2020 - 27/05/2020 Πίνακας Συνεδριάσεων ΙΗ: 11/05/2020 - 27/05/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΖ: 04/05/2020 - 08/05/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΖ: 04/05/2020 - 08/05/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΖ: 04/05/2020 - 08/05/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΖ: 04/05/2020 - 08/05/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΣΤ: 17/03/2020 - 30/04/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΣΤ: 17/03/2020 - 30/04/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΣΤ: 17/03/2020 - 30/04/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΣΤ: 17/03/2020 - 30/04/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΕ: 27/02/2020 - 13/03/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΕ: 27/02/2020 - 13/03/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΕ: 27/02/2020 - 13/03/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΕ: 27/02/2020 - 13/03/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΔ: 11/02/2020 - 26/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΔ: 11/02/2020 - 26/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΔ: 11/02/2020 - 26/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΔ: 11/02/2020 - 26/02/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΓ: 30/01/2020 - 10/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΓ: 30/01/2020 - 10/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΓ: 30/01/2020 - 10/02/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΓ: 30/01/2020 - 10/02/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΒ: 17/01/2020 - 29/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΒ: 17/01/2020 - 29/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΒ: 17/01/2020 - 29/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΒ: 17/01/2020 - 29/01/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΙΑ: 14/12/2019 - 16/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΑ: 14/12/2019 - 16/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΑ: 14/12/2019 - 16/01/2020 Ευρετήριο Τόμου ΙΑ: 14/12/2019 - 16/01/2020 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Ι: 11/12/2019 - 13/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Ι: 11/12/2019 - 13/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Ι: 11/12/2019 - 13/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Ι:11/12/2019 - 13/12/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Θ: 28/11/2019 - 10/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Θ: 28/11/2019 - 10/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Θ: 28/11/2019 - 10/12/2019 Ευρετήριο Τόμου Θ:28/11/2019 - 10/12/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Η: 25/11/2019 - 27/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Η: 25/11/2019 - 27/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Η: 25/11/2019 - 27/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Η: 25/11/2019 - 27/11/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Ζ: 15/11/2019 - 22/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Ζ: 15/11/2019 - 22/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Ζ: 15/11/2019 - 22/11/2019 Ευρετήριο Τόμου Ζ: 15/11/2019 - 22/11/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου ΣΤ: 31/10/2019 - 14/11/2019 Ευρετήριο Τόμου ΣΤ: 31/10/2019 - 14/11/2019 Ευρετήριο Τόμου ΣΤ: 31/10/2019 - 14/11/2019 Ευρετήριο Τόμου ΣΤ: 31/10/2019 - 14/11/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Ε: 8/10/2019 - 25/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Ε: 8/10/2019 - 25/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Ε: 8/10/2019 - 25/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Ε: 8/10/2019 - 25/10/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Δ: 30/08/2019 - 08/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Δ: 30/08/2019 - 08/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Δ: 30/08/2019 - 08/10/2019 Ευρετήριο Τόμου Δ: 30/08/2019 - 08/10/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Γ: 30/07/2019 - 26/08/2019 Ευρετήριο Τόμου Γ: 30/07/2019 - 26/08/2019 Ευρετήριο Τόμου Γ: 30/07/2019 - 26/08/2019 Ευρετήριο Τόμου Γ: 30/07/2019 - 26/08/2019 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Β: 18/07/2019 - 22/07/2019 Ευρετήριο Τόμου Β: 18/07/2019 - 22/07/2019	Ευρετήριο Τόμου Β: 18/07/2019 - 22/07/2019	Ευρετήριο Τόμου Β: 18/07/2019 - 22/07/2019	 
ΙΗ' Περίοδος Α΄ Σύνοδος Ευρετήριο Τόμου Α: 17/07/2019 - 18/07/2019 Ευρετήριο Τόμου Α: 17/07/2019 - 18/07/2019	Ευρετήριο Τόμου Α: 17/07/2019 - 18/07/2019	Ευρετήριο Τόμου Α: 17/07/2019 - 18/07/2019	 
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 01/10/2018 - 07/06/2019 ΙΗ΄ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 17/07/2019 - 18/07/2019 
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 02/10/2017 - 28/09/2018 ΙΗ΄ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 17/07/2019 - 18/07/2019 
ΙΖ' Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 03/10/2016 - 29/09/2017 ΙΗ΄ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 17/07/2019 - 18/07/2019 
ΙΖ' Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 03/10/2015 - 30/09/2016 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΣΤ' Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 05/02/2015 - 26/08/2015 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ' Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 06/10/2014 - 29/12/2014 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ' Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 07/10/2013 - 03/10/2014 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
ΙΓ Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 3/10/2011-10/4/2012 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
ΙΓ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 4/10/2010-30/9/2011 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας 4/10/2010-30/9/2011
ΙΓ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 14/10/2009-1/10/2010 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 14/10/2009-1/10/2010
ΙΒ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 6/10/2008-3/9/2009 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 6/10/2008-3/9/2009
ΙΒ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 26/9/2007-3/10/2008 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 26/9/2007-3/10/2008
ΙΑ Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 2/10/2006-2/8/2007 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 2/10/2006-2/8/2007
ΙΑ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 3/10/2005-28/9/2006 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 3/10/2005-28/9/2006
ΙΑ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 18/3/2004-29/9/2005 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 18/3/2004-29/9/2005
Ι Περίοδος Δ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 6/10/2003-10/2/2004 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 6/10/2003-10/2/2004
Ι Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 7/10/2002-2/10/2003 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 7/10/2002-2/10/2003
Ι Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 1/10/2001-3/10/2002 Γενικό Ευρετήριο: 1/10/2001-3/10/2002
Ι Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 20/4/2000-27/9/2001 Γενικό Ευρετήριο: 20/4/2000-27/9/2001

 

 
 
 
 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ