ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ευρετήρια Πρακτικών Ολομέλειας

Για την ευχερέστερη ανεύρεση και χρήση της ύλης που περιέχεται στα γενικά ευρετήρια ανά Σύνοδο των Πρακτικών της Ολομέλειας της Βουλής καθώς και του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της, επισυνάπτονται:
 • Αναλυτικό Θεματικό Ευρετήριο για όλες τις συνεδριάσεις
 • Αλφαβητικός Κατάλογος των Ομιλητών όλων των συνεδριάσεων και
 • Πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων
Τα τεύχη των Πρακτικών των συνεδριάσεων βιβλιοδετούνται σε ιδιαίτερους τόμους με τίτλο «Πρακτικά της Βουλής». Στο τέλος κάθε τόμου επισυνάπτονται: α) αναλυτικό θεματικό ευρετήριο, β) αλφαβητικός κατάλογος ομιλητών και γ) πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων που εμπεριέχονται στον τόμο
 
Οι θεματικοί όροι που αποδίδουν το περιεχόμενο των Πρακτικών δίδονται αλφαβητικά. Οι ομιλητές ευρετηριάζονται ονομαστικά και αλφαβητικά ανά θέμα (ομιλία ή αναφορά) στο οποίο αναφέρονται.
 

 

Αναζήτηση με κείμενο
Ημερομηνία
Επιλέξτε Περίοδο
Επιλέξτε Σύνoδο

Γενικά Ευρετήρια

 • ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΒ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • ΙΑ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Ι' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ