ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας

Για την ευχερέστερη ανεύρεση και χρήση της ύλης που περιέχεται στα γενικά ευρετήρια ανά Σύνοδο των Πρακτικών της Ολομέλειας της Βουλής καθώς και του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της, επισυνάπτονται:
 • Αναλυτικό Θεματικό Ευρετήριο για όλες τις συνεδριάσεις
 • Αλφαβητικός Κατάλογος των Ομιλητών όλων των συνεδριάσεων και
 • Πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων
Τα τεύχη των Πρακτικών των συνεδριάσεων βιβλιοδετούνται σε ιδιαίτερους τόμους με τίτλο «Πρακτικά της Βουλής». Στο τέλος κάθε τόμου επισυνάπτονται: α) αναλυτικό θεματικό ευρετήριο, β) αλφαβητικός κατάλογος ομιλητών και γ) πίνακας με τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων που εμπεριέχονται στον τόμο
 
Οι θεματικοί όροι που αποδίδουν το περιεχόμενο των Πρακτικών δίδονται αλφαβητικά. Οι ομιλητές ευρετηριάζονται ονομαστικά και αλφαβητικά ανά θέμα (ομιλία ή αναφορά) στο οποίο αναφέρονται.
 
Περίοδος  Σύνοδος Ευρετήρια
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Τόμος Ε': 23.01.2019- 06.02.2019  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 23.01.2019- 06.02.201  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 23.01.2019- 06.02.201 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 23.01.2019- 06.02.201
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Τόμος Δ': 19.12.2018- 21.01.2019  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 19.12.2018- 21.01.2019  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 19.12.2018- 21.01.2019 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 19.12.2018- 21.01.2019
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Τόμος Γ': 03.12.2018-18.12.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 03.12.2018-18.12.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 03.12.2018-18.12.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 03.12.2018-18.12.2018
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Τόμος Β': 01.11.2018- 30.11.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 01.11.2018- 30.11.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 01.11.2018- 30.11.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 01.11.2018- 30.11.2018
ΙΖ' Περίοδος Δ Σύνοδος Τόμος Α': 01.10.2018- 31.10.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 01.10.2018- 31.10.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 01.10.2018- 31.10.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Δ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 01.10.2018- 31.10.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΣΤ΄: 06.09.2018 - 28.09.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 06.09.2018 - 28.09.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις:06.09.2018 - 28.09.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 06.09.2018 - 28.09.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΕ΄: 17.07.2018 - 30.08.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 17.07.2018 - 30.08.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 17.07.2018 - 30.08.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 17.07.2018 - 30.08.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΔ΄: 28.06.2018 - 13.07.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΓ΄: 13.06.2018 - 27.06.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 13.06.2018 - 27.06.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΒ΄: 24.05.2018 - 11.06.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 24.05.2018 - 11.06.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 24.05.2018 - 11.06.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 24.05.2018 - 11.06.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΙΑ΄: 08.05.2018 - 23.05.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 08.05.2018 - 23.05.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 08.05.2018 - 23.05.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 08.05.2018 - 23.05.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Ι΄: 30.03.2018 - 07.05.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 30.03.2018 - 07.05.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 30.03.2018 - 07.05.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 30.03.2018 - 07.05.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Θ΄: 08.03.2018 - 29.03.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 08.03.2018 - 29.03.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 08.03.2018 - 29.03.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 08.03.2018 - 29.03.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Η΄: 15.02.2017- 07.03.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 15.02.2017- 07.03.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 15.02.2017- 07.03.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 15.02.2017- 07.03.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Ζ΄: 18.01.2018 - 12.02.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 18.01.2018 - 12.02.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 18.01.2018 - 12.02.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 18.01.2018 - 12.02.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος ΣΤ΄: 21.12.2017- 17.01.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 21.12.2017- 17.01.2018  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 21.12.2017- 17.01.2018 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 21.12.2017- 17.01.2018
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Ε΄: 06-12-2017 - 20-12-2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 06-12-2017 - 20-12-2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 06-12-2017 - 20-12-2017 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 06-12-2017 - 20-12-2017
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Δ΄: 20/11/2017 - 5/12/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 20/11/2017 - 5/12/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις:20/11/2017 - 5/12/2017 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις:20/11/2017 - 5/12/2017
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Γ΄: 8/11/2017 - 17/11/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 8/11/2017 - 17/11/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις:8/11/2017 - 17/11/2017 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 8/11/2017 - 17/11/2017
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Β΄: 18/10/2017 - 06/11/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 18/10/2017 - 06/11/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις:18/10/2017 - 06/11/2017 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις:18/10/2017 - 06/11/2017
ΙΖ' Περίοδος Γ Σύνοδος Τόμος Α΄: 02/10/2017 - 17/10/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Θεματικό Ευρετήριο, Συνεδριάσεις: 02/10/2017 - 17/10/2017  ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Ευρετήριο Ομιλητών, Συνεδριάσεις: 02/10/2017 - 17/10/2017 ΙΖ Περίοδος-Σύνοδος Γ Πίνακας Συνεδριάσεων, Συνεδριάσεις: 02/10/2017 - 17/10/2017
ΙΖ' Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 03/10/2016 - 29/09/2017 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΖ' Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 03/10/2015 - 30/09/2016 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΣΤ' Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 05/02/2015 - 26/08/2015 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ' Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 06/10/2014 - 29/12/2014 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ' Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 07/10/2013 - 03/10/2014 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 
ΙΕ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
ΙΓ Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 3/10/2011-10/4/2012 ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
ΙΓ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 4/10/2010-30/9/2011 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας 4/10/2010-30/9/2011
ΙΓ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 14/10/2009-1/10/2010 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 14/10/2009-1/10/2010
ΙΒ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 6/10/2008-3/9/2009 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 6/10/2008-3/9/2009
ΙΒ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 26/9/2007-3/10/2008 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 26/9/2007-3/10/2008
ΙΑ Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 2/10/2006-2/8/2007 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 2/10/2006-2/8/2007
ΙΑ Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 3/10/2005-28/9/2006 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 3/10/2005-28/9/2006
ΙΑ Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 18/3/2004-29/9/2005 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 18/3/2004-29/9/2005
Ι Περίοδος Δ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 6/10/2003-10/2/2004 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 6/10/2003-10/2/2004
Ι Περίοδος Γ Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 7/10/2002-2/10/2003 Γενικό Ευρετήριο Συνεδριάσεων Ολομέλειας: 7/10/2002-2/10/2003
Ι Περίοδος Β Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 1/10/2001-3/10/2002 Γενικό Ευρετήριο: 1/10/2001-3/10/2002
Ι Περίοδος Α Σύνοδος Γενικό Ευρετήριο: 20/4/2000-27/9/2001 Γενικό Ευρετήριο: 20/4/2000-27/9/2001

 

 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.