ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α’                       

                                                                                                 

                                                                                    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 20-7-2019 έως 22-7-2019)

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σάββατο 20-7-2019 

Ώρα 18.00’ :  Ανάγνωση και συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων   

                               της Κυβερνήσεως.

 

 

  Κυριακή 21-7-2019

Ώρα 10.00’:  Συνέχιση της συζητήσεως  επί των Προγραμματικών Δηλώσεων

                      της Κυβερνήσεως.

 

 

Δευτέρα 22-7-2019

Ώρα 10.00’:  Συνέχιση της συζητήσεως επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της   

                      Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου

                       Εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

 

 

       Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.

 

 


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα