ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                   

                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                               

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Β’                                                                                               

 

                                                                           

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 26-7-2021 έως 30-7-2021)

 

Δευτέρα 26-7-2021

Ώρα 12.00’          Α’           ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ    

                                               ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                              Κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, από τον

                              Πρόεδρό της, μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της

                              Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του

                              Αρείου Πάγου, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό

                              που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για

                              άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών

                              αναπληρωματικών μελών του Δικαστικού Συμβουλίου,

                              καθώς και του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα και του

                              αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 4 του

                              Συντάγματος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού της Βουλής

                              και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»

                              όπως ισχύουν, μετά την από 14 Ιουλίου 2021 απόφαση της

                              Ολομέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης   

                              κατά του πρώην Υπουργού Επικρατείας από 23-09-2015

                              έως 05-11-2016 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής,

                              Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09-07-2019, κ.

                              Νικολάου Παππά, για την ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινης

                              πράξης από τον ως άνω πρώην Υπουργό κατά την άσκηση

                              των καθηκόντων του.

 

 

Ώρα 13.00’      Β’                 Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Πέμπτη 29-7-2021

Ώρα 09.00’                               Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

    

 

Παρασκευή 30-7-2021

Ώρα 09.00’                               Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ