ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δέκα (10) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
           
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
1. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των Εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
2. α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους καθώς και της επιγενόμενης 1ης Τροποποίησης αυτού».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
β) «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας όσον αφορά στο βασισμένο στη SIAF Σχηματισμό Μάχης, με τη Συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
ΙΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(3 συνεδριάσεις)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
          
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Νικόλαο Μαυραγάνη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση έργου «Προμήθεια τροχαίου υλικού (σειρά ΙΙ) του τροχιοδρόμου της Αθήνας» (RFP-311/17), με Αναθέτουσα Αρχή την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ. Νικόλαο Μπουλαξή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2017.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη.
    β) Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (ετών 2016 και 2017) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Παναγιώτη – Ιάσωνα Αγγελόπουλου.
  Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Μέλος, Ευάγγελος Καραμανλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου, Μίνα Καλογρίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και Αικατερίνη Κυριαζή, Προϊσταμένη Τμήματος Συντονισμού και, από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, οι κ.κ. Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος, Πρόεδρος και Παναγιώτης Κουφός, Εισηγητής – Μέλος του Δ.Σ..
 
2. α) Ακρόαση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, κυρίας Μαρίας Παπασπύρου και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως έτους 2016.
     Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι Ειδικές Επιθεωρήτριες, κυρίες Αγγελική Βογιατζή και Κασσιανή Ντέρου και ο κ. Ιωάννης Σχινάς, Νομικός Σύμβουλος.
     β) Εκκρεμή ζητήματα.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Αποκατάσταση της υπαίθρου των Κυθήρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Παναγιώτης Χατζηπέρος, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδης Στρατάκος, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Τσιρώνη, Αναστάσιος Καλπαξίδης, Δασολόγος - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Πέτρος Σακκάς, Δασάρχης Πειραιά, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων, Γρηγόριος Τσάλτας, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου – τέως Πρύτανης, Κωνσταντινιά Τσαγκάρη και Γεώργιος Καρέτσος, Διευθύντρια και Ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», αντιστοίχως, Αλεξία Νικηφοράκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και Σταμάτιος Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
 
2. Κυκλική Οικονομία.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Η Ελλάδα σε ένα νέο και φιλόδοξο ρόλο στο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα: Ενισχύοντας την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη χάραξη πολιτικής.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Καθηγητής Dr. Kai-Uwe Schrogl, Διευθύνων Σύμβουλος  Στρατηγικής (Chief Strategy Officer) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency - ESA) και η Dr. Christina Giannopapa, Επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων (Head of Political Affairs Office) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency - ESA).
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ανεργία νέων – Πολιτικές καταπολέμησης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Κωνσταντίνα Κούνεβα Ευρωβουλεύτρια, Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παυσανίας – Ανδρέας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ιωάννης Πούπκος, Υπεύθυνος Γραμματέας Νέων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
 
          
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Σχέδιο πολιτικής προστασίας στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νικόλαος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Καπάκης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Σωτήριος Τερζούδης.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Το έξυπνο κράνος, η συμβολή και ο ρόλος του στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας των μοτοσικλετιστών.       
   Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Βλάσιος Κουτσούκος, Διευθυντής στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας, Ευάγγελος Δουσαΐτης, Ηλεκτρολόγος Οχημάτων στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας, Ευάγγελος Φίλλης, Ηλεκτρολόγος Οχημάτων στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας,  Ιωάννης Μπουγάς, μαθητής, Γενικός Διευθυντής της μαθητικής εικονικής επιχείρησης "Helm.e.t", Μαρία Βορβίλα, μαθήτρια, Διευθύντρια Παραγωγής της μαθητικής εικονικής επιχείρησης "Helm.e.t", Σταυρούλα Κόκκαλη, καθηγήτρια, Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και Φώτιος Μπουγάς, ιδιοκτήτης Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
   β) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών,  κατά θέματα.
 
2. Προγράμματα και Δράσεις επαγγελματικής οδικής συμπεριφοράς και ο ρόλος τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν από τον Όμιλο Ηρακλή, η κυρία Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και ο κ. Αναστάσιος Παπανικολάου, Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός εισηγητών κατά θέματα.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
   α) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός εισηγητών, κατά θέματα.
   β) Ο συντονιστικός μηχανισμός για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
  Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Χριστόφορος Βερναρδάκης, Υπουργός Επικρατείας, Γεώργιος Βασιλειάδης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Όλγα Αναγνωστοπούλου, Ειδική Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρήστος Νάστας, Σύμβουλος για Θέματα AμεΑ της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανούς Φωτίου, Ελισάβετ Σιδέρη, Τμηματάρχης στο Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παναγιώτης Κασσιανός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Αθηνά - Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μαρία Μουσμούτη, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - Εκτελεστική Διευθύντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου», (Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος FRA), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), Γεώργιος Φουντουλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.
 
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
    α) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός εισηγητών, κατά θέματα.
    β)  Προ-Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων ΄18 - ΄23.
    Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Κορίνα Χατζηνικολάου, Επιστημονική Σύμβουλος στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή, Θεοδώρα Γιαννή, Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Νατάσα Αραπίδου, Συντονίστρια Προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Ντίνα Βαρδαραμάτου, Κοινωνική Λειτουργός - Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αθήνας της Μ.Κ.Ο «PRAKSIS»,  Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος - Συντονιστής Νομικού Πυλώνα της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ», Μαρίνα Ντονοπούλου, Εκπρόσωπος και Κοινωνικός Λειτουργός της Διεθνούς Οργάνωσης «Α21», Δημήτριος Στάθης, Βοηθός Συντονιστή για το Γραφείο Trafficking της «Act Up - ΔΡΑΣΕ Hellas», Νίκη Ρουμπάνη, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, Αγγελική Σεραφείμ, Δικηγόρος - Συνεργάτιδα του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ», Στάθης Πουλαράκης, Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου», Απόστολος Βεΐζης, Διευθυντής Προγραμμάτων της Οργάνωσης. «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Ελληνικό Τμήμα), Yirgalem Asgedom, μέλος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (United African Women Organization), Princess Adewunmi Oke,, Μέλος του Συλλόγου Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδος, Γαλήνη Μασλιούκ, Δημοσιογράφος - Πρόεδρος Κοινότητας Ουκρανικής Διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων Φιλοουκρανών "Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη" - Επικεφαλής της Παγκόσμιας Επιτροπής Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Παγκόσμιου Κογκρέσου των Ουκρανών, Javied Aslam, Πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» -Πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και μέλος ΣΕΜ του Δήμου Αθήνας και Ανουάρ Ικμπάλ, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
Από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στις θέσεις: α) του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κ. Λάμπρου Σέμπου,  και β) του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), κ. Νικολάου Μπρίκη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.  
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Παράταση των εργασιών της Επιτροπής.
2. Εξέταση μάρτυρος.
3. Συνέχιση της εξέτασης μάρτυρος.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συνήλθαν σε τρεις (3)  κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
                                                            
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με  θέμα:
 
Τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – Προκλήσεις. 
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Καθηγήτρια - Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ και κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος και αναπληρωματικό  μέλος, του Δ.Σ. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), αντίστοιχα,  η κυρία Μαρία Μουσμούτη, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Εκτελεστική Διευθύντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου, (Φορέα Υλοποίησης Προγράμματος FRA) και Γιάννης Ιωαννίδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Φορέα Υλοποίησης Προγράμματος FRA).
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Η απεξάρτηση κατά τον χρόνο του εγκλεισμού.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν ο κ. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Θεοδώρα Σκορδίλη, Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Συντονίστριας για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, η κυρία Κριστίν Μέρκελ, Ψυχολόγος του Θεραπευτικού Προγράμματος «ΕΠΙΛΟΓΗ» του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, ο κ. Δήμος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκώλης, Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, ο κ. Βασίλειος Γκιτάκος, Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ και ο κ. Βασίλειος Καταγής, Υπεύθυνος των Θεραπευτικών Προγραμμάτων «ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει», ο κ. Ηρακλής Γκότσης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ και ο κ. Δημήτριος Υφαντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ.  
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Η παιδεία των ομογενών και τα σχολεία του εξωτερικού.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Μερόπη Τζούφη, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κ. Δημήτρης Πλευράκης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), κ. Ιωάννης Καζάζης, ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), κ. Παύλος Χαραμής.
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
 
«Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ» ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ομάδα εργασίας Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τον Πρόεδρό της, κ. Roberto Gualtieri.
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία εν όψει της ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος και η οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης.
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούνιο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3 + 14*
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3* + 16*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3* + 16*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3* + 1**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 4 + 3* +35*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
      1** + 1 6*
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
14*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 + 1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1 + 35*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1***
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1***
«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
16*
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
3
 
*, **, ***, 4*, 5*, 6* : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία