ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2021 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα (50) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση των μελών της Επιτροπής με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Κοινoτικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το Μεταναστευτικό και η μετά-COVID εποχή.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου  Οικονομικών:
 
«Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020».
(1 συνεδρίαση)
 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025».
(2 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
 
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς  μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις».
 
 
V.  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
(σ/ν  Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19” (Α΄87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
(σ/ν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για τη στρατηγική του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την περίοδο 2021-2023.
Στη συνεδρίαση παρέστη η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), κυρία Παρασκευή Δραμαλιώτη.
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
            «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
(σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση για το έργο: «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄ "ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ"» [RFP- 308/17].
 
3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,    κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, προ της υπογραφής της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Υπολειπόμενων Έργων Υποδομής, Επιδομής, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων  Σηράγγων για τη νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη».
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2019, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη.
Στην συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος και ο Νομικός Σύμβουλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ.κ. Αδάμ Καραγλάνης και Γεώργιος Τράντας, αντίστοιχα.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Α) Προετοιμασία φακέλου για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
Β) Καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, και ο Πρόεδρος του Ηφαίστου Βιέννης, κ. Georgios - Miltiadis Gstrein , Ιωάννα Ζαχαράκη, Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, Σέτα Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων, Λεωνίδας Ραπτάκης, Α΄ αντιπρόεδρος ΠΑΔΕΕ
 
2. Καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού (β΄ συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ Λεωνίδας Ραπτάκης καθώς και εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. «Επετειακή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Εθνική Επανάσταση – Ειδικό αφιέρωμα στα αιωνόβια φυτά από την εποχή της Επαναστάσεως: Καταγραφή και ανάδειξη ».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γεώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αικατερίνη Πολυμέρου- Καμηλάκη, Μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ιωάννης Μητσόπουλος  Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) (μέσω τηλεδιάσκεψης), Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος,  (μέσω τηλεδιάσκεψης),  Δημοσθένης Κορδός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Διονύσιος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, (μέσω τηλεδιάσκεψης)
 
2. «Επετειακή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Εθνική Επανάσταση – Ειδικό αφιέρωμα στα αιωνόβια φυτά από την εποχή της Επαναστάσεως: Σύγχρονες προκλήσεις και η προστασία τους ».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Μίλτος Γκλέτσος , Συντονιστής δράσεων φύσης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Μιλτιάδης Λάζαγλου, Δρ. Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (μέσω τηλεδιάσκεψης),  Δημοσθένης Κορδός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,  (μέσω τηλεδιάσκεψης). 
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προτεραιότητες και Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Έρευνα και την Καινοτομία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για  Έρευνα και  Καινοτομία, κ. Χρίστος Δήμας.
 
2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
«metoo_greece»: Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στη δημόσια ζωή.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες: Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Γιαννούλα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι κυρίες: Έλλη Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος της Γ.Σ.Ε.Ε., Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), Μαρία Γιαννακοπούλου, Γραμματέας Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.).
             
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός εργασιών και θεματολογία της Επιτροπής.
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
IX. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Η υγειονομική κατάσταση στα Καταστήματα Κράτησης εν μέσω της πανδημικής κρίσης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης και ο κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Προϊστάμενος Ιατρικής Υπηρεσίας του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού
 
Επίσης, μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πάτρας.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των Μελών της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων για την αυτοψία:
     α) Στην περιοχή του Ταμιευτήρα και της Λίμνης του Μόρνου και
     β) στις σεισμόπληκτες περιοχές του νομού Λαρίσης.
2. Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Αντώνιος Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (μέσω τηλεδιάσκεψης), Γιώργος Καπετζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Κωνσταντίνος Διαμάντος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης πόλης του νομού Λαρίσης (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ελένη Καπετανάκη - Μπριασούλη,  Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέσω τηλεδιάσκεψης), Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κωνσταντίνος Γιαννακός, Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τα Άτομα με Αναπηρία.
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γεώργιος Γεωργαντάς, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
 
 
IIΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Προγραμματισμός εργασιών και θεματολογία της Υποεπιτροπής.
 
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
«Παρουσίαση της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 2021-2025».
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο  κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, και οι κυρίες Ευρωβουλευτές: Ελισάβετ Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτής - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) - Μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), και Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλευτής - Μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM).
       
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και ακρόαση φορέων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν με φυσική παρουσία οι κ.κ.: Γεώργιος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι κ.κ. Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. Ακρίτας Α.Ε., μέλος Δ.Σ. και Δ.Ε. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και Δημήτριος Γούλιας , Οικονομικός Αναλυτής του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Παρουσίαση της Επετειακής Έκθεσης "Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά".
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Εξέταση μάρτυρος
• Παροχή εξηγήσεων χωρίς όρκο κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον πρώην Υπουργό κ. Νικόλαο Παππά.
• Συζήτηση και έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
            
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Συνήλθαν σε τέσσερις (4) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και  εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής,    άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούνιο 2021 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
             ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4 + 4*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
6
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 + 4*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
1
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
 
*: κοινές συνεδριάσεις

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ