ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα έξι (46) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
1. • «Κύρωση της Συμφωνίας για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
2. • «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2001».  
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
3. • «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της  Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας (ενεργούντος δια λογαριασμό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας) σε σχέση με τη σύσταση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Ολοκληρωμένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα (IAMD COE Operational MoU)».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
• «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας (ενεργούντος δια λογαριασμό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας), καθώς επίσης και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ αναφορικά με τη λειτουργική σχέση όσον αφορά το Κέντρο Αριστείας για Ολοκληρωμένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα (IAMD COE Functional Relationship MoU)».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
(4 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις».  
(σ/ν  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)
(1 συνεδρίαση)
 
•  «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
(σ/ν  Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
•  «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τις Συμφωνίες – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία».
(1 συνεδρίαση)
 
3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.
(1 συνεδρίαση)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
(1 συνεδρίαση)
           
• «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου στον Τομέα της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας».
(σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινοπραξίας ELIXIR για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Βιολογικών Δεδομένων στον τομέα της βιοεπιστήμης (ELIXIR)».
(σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
 (1 συνεδρίαση)
 
•  «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 
I. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Οδυσσεύς» στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης.
 
2. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ) για τις δραστηριότητές τους. 
Επίσης, την Επιτροπή ενημέρωσε ο Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε  δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
1. «Περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχεδίων αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, (μέσω τηλεδιάσκεψης),  Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Γεώργιος Χριστοφορίδης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης).
Επίσης παραβρέθηκαν κ.κ.: Παναγιώτης Τσάκος και Ευθύμιος Μητρόπουλος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» - Διεθνούς Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, αντιστοίχως (μέσω τηλεδιάσκεψης), η κυρία Βασιλική Δαλακούρα,  και ο κ. Αθανάσιος Αγγελόπουλος, Δασολόγοι – Σύμβουλοι του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων  κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για:
Α. Θέματα πολεοδομίας και έξυπνων πόλεων από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και
Β. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (Πρόγραμμα ¨Ηλέκτρα¨) από τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε επίσης ο κ. Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου, Τέως Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και Καθηγητής Χωροταξίας και Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και νυν Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. «Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας: δράσεις και πολιτικές».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  αρμόδιος για  Έρευνα και  Καινοτομία, κ. Χρίστος Δήμας.
 
2. «Έρευνα και καινοτομία στον δρόμο προς την Ανάπτυξη: Ο καταλυτικός ρόλος της χρηματοδότησης».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  κ. Ιωάννης Τσακίρης.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο γυναικείο «επιχειρείν».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες: Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια) και Ελισάβετ Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτής - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) - Μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι κυρίες: Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Γενική Γραμματέας του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Μαρία Πιττάκη, Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά - Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Σοφία Ευφραίμογλου, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών - Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» - Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Μαρίνα Γιαβρόγλου, Πρόεδρος της «ICC Women Hellas» και Μαίη Ζαννή, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια της «Women Act».
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εκπαίδευση κρατουμένων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η κυρία Μαρούσα Απειρανθίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων για:
α) τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και
β) τη μελέτη περίπτωσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ηλεκτροκίνηση Πλοίων: «Η Ηλεκτροκίνηση Πορθμειακού Πλοίου στη γραμμή Αρκίτσα - Αιδηψού».
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γεωργία Κοτίνη, Γενική Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μέσω τηλεδιάσκεψης), Παναγιώτης Κτενίδης, Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας Έργου, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (μέσω τηλεδιάσκεψης) και οι κυρίες Ευτυχία Πετυχάκη, Ναυπηγός – Μηχανικός. (μέσω τηλεδιάσκεψης), Αναστασία Τσολάκη, Βιοκλιματική Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτορας Αστικής Ανθεκτικότητας, Ενεργειακή Πρέσβειρα ΠΑΔΑ.
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι θεσμικές υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο κ. Γεώργιος Βανικιώτης, Εκλεγμένο Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA) σχετικά με την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
11
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
1
 

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ