ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε είκοσι οκτώ (28) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:
«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια».
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
 
 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
«Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 
 
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
«Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
 (4 συνεδριάσεις)
 
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Κύρωση της έβδομης τροποποίησης της από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβασης περί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»».
(1 συνεδρίαση)
 
3. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού:
«Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».
(1 συνεδρίαση)
 
4. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τα στοιχεία φακέλων προσυμβατικής διαδικασίας προ της υπογραφής των συμβάσεων για τα έργα:    α) Εγγειοβελτιωτικά Έργα Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτων Α΄ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας, β) Κατασκευή Έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας,    γ) Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων, δ) Κατασκευή Τμήματος της Ιονίας Οδού από τη Συμβολή της με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαβιά και τα Ελληνοαλβανικά Σύνορα και ε) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων της Αττικό Μετρό ΑΕ στον Νομό Θεσσαλονίκης με Κωδικό Αναφοράς RFP-434/23.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο - Γεώργιο Δένδια, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, κ. János Bóka, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Η εφαρμογή της νέας δασικής μεταρρύθμισης.
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι  κ.κ.  Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Σουζάνα Ανδρίτσου, Τμηματάρχης στο τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων.
 
2. Ενημέρωση για την πρόοδο των Παγκόσμιων Στόχων Βιωσιμότητας (Sustainable Development Goals).
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Φώτιος Φυτσιλής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας της Διεύθυνσης Επιστημονικής Εποπτείας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Γυναίκες και τεχνητή νοημοσύνη. Προκλήσεις και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η κυρία Ζαφειρούλα (Ζέφη) Δημαδάμα, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
 
 
ΙΙI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. «Διάβρωση ακτών – Μέθοδοι αντιμετώπισης – Θεσμικό πλαίσιο».
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Αθηνά – Μαρία Κόλλια, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χριστόδουλος Τοψίδης, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Μανώλης Σαββής, Συνεργάτης Δημάρχου Ρόδου, Ταξιάρχης Βέρρος, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Γεώργιος Στασινόπουλος, Προέδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Ορέστης Μεσοχωρήτης, Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός, Ακτομηχανικός, Αντώνιος Μαγουλάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Κώστας Συνολάκης, Ακαδημαϊκός Καθηγητής Ακτομηχανικής, Θεοφάνης Καραμπάς, Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  Θωμάς Χασιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
2. «Η Έδρα της UNESCO “Creative Cities in Motion”. Η Έδρα για τις Δημιουργικές, Έξυπνες Βιώσιμες Πόλεις και Περιφέρειες».
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Γιώργος Κουμουτσάκος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO, Δημήτριος Δ. Βέργαδος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κάτοχος της Έδρας της UNESCO: “Creative Cities in Motion”, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ερευνητική Ομάδα της έδρας της UNESCOCreative Cities in Motion”.
 
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
1. Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεων ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση με τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για:
α. την 9η Διεθνή Διάσκεψη “Our Ocean Conference” (Αθήνα, 15-17.04.2024),                                                                 
β. την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για τους Ωκεανούς “Immersed in Change” (Σαν Χοσέ / Κόστα Ρίκα, 7-8.06.2024),
γ.  την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας,
δ.  την υπόθεση του «Sea Diamond», στη Σαντορίνη,
ε.  το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο για το νερό (Μπαλί / Ινδονησία, 18-25.05.2024).
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Θεοφίλη, Δ΄ Γενική Διευθύντρια Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μιχαήλ Σκούλλος, Επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας του OCC-9 ((Our Ocean Conference - 9), Χαράλαμπος Σημαντώνης, Πρόεδρος της  Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), Νικόλαος Θεράπος, Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής των Ελλήνων Νέων στο OOC-9, (Our Ocean Conference - 9), Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, John Kerry, πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Cynthia Barzuna, Επικεφαλής για τους Ωκεανούς του Ινστιτούτου για τους Παγκόσμιους Πόρους (World Resources Institute – WRI), Alfredo Jiron, Επικεφαλής για τους Ωκεανούς του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum (World Economic Forum – WEF), Jessie Turner, Επικεφαλής της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αντιμετώπιση της Οξίνισης των Ωκεανών (International Alliance to Combat Ocean Acidification).
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Κοινωνικές Μεταρρυθμίσεις: α) Άτομα με Αναπηρία, β) Μακροχρόνια Φροντίδα.
Τα Μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο κ. Πρόδρομος Πύρρος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 
 
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Ανάδειξη και Ανάπτυξη ορεινών περιοχών: το παράδειγμα του ορεινού όγκου του Ολύμπου.
α Μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μύρων Φλουρής, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Κώστας Τριάντης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Επικεφαλής προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκπρόσωπος ΕΝΠΕ,  Ευάγγελος Γερολιόλιος, Δήμαρχος Δήμου Δίου Ολύμπου, Ιωάννης Ντούμος, Δήμαρχος Δήμου Κατερίνης,  Χρήστος Κομπατσιάρης, Δήμαρχος Δήμου Πύδνας Κολινδρού, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιμελητήριου Πιερίας, Τριαντάφυλλος Μπίτος, Διευθυντής Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου και Γεώργιος Καραλής, Πρόεδρος Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, π. Βαρνάβας Λεοντιάδης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, και Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ.
 
 
 

 

 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τον μήνα Ιούνιο 2024 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
7
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
«ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
 

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ