ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 170952 αποτελέσματα, σελ. 1 από 17096
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1780 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή του ζητεί την ενίσχυση κι επέκταση των μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που πρέπει να υπάρξει άμεσα από την Πολιτεία σε βάθος χρόνου, προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα λουκέτα στην Αγορά, όπως η μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε ενισχυμένη μη επιστρεπτέα, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, η έκπτωση κατά 25% στις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ του νέου έτους κ.α., και αιτείται απαντήσεων.
1779 26/02/2021 Αναφορές ζητούν τη συμμετοχή των Συλλόγων Τριτέκνων_Πολυτέκνων ως Εταίρων στις Κοινωνικές Συμπράξεις, στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ 2 2021_2027) και αιτείται απάντησης.
1778 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή του προτείνει τον χαρακτηρισμό του έτους 2022 ως έτος Μικρασιατικού Ελληνισμού και τονίζει ότι η ανακήρυξη του έτους αυτού ως έτος Μικρασιατών θα αποτελέσει αναγνώριση της ιστορικής συμβολής των προσφύγων της Μικρασίας στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς και απόδοση τιμής στα θύματα αυτού του τραγικού ιστορικού συμβάντος και αιτείται απάντησης.
1777 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή της σε σχέση με τον διαχρονικό αίτημά της για την διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και την Υπουργό Παιδείας, ώστε να διευθετήσουν το διαχρονικό πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για την διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας με το να περιλαμβάνει τις τέσσερις δεξιότητες του λόγου και αιτούνται απαντήσεων.
1776 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή της αναφορικά με τον καταλογισμό προστίμων σε επαγγελματίες πλοιοκτήτες από την Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. ζητά την αποκατάσταση της λελογισμένης διαχείρισης του λιμένος του Βόλου και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών ο οποίος έχει πληγεί τα μέγιστα υπό τις επικρατούσες συνθήκες και αιτείται απάντησης.
1775 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει την αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων και τονίζει ότι, μετά τη διεξαγωγή των τακτικών μεταθέσεων, έτους 2020, οι ήδη υποστελεχωμένες Λιμενικές Αρχές των Κυκλάδων αποδυναμώθηκαν με συνέπεια αυτές να λειτουργούν με μη επαρκείς _ για την εκπλήρωση της πολυσχιδούς δραστηριότητάς τους _συνθέσεις και ζητεί τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
1774 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή του καταθέτει προτάσεις για λήψη συμπληρωματικών μέτρων στήριξης του κλάδου της εστίασης και αιτείται απαντήσεων.
1773 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή τους διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της Κρήτης δια θαλάσσης, εν μέσω πανδημίας Covid_19, δεδομένου ότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στις εξαγωγές προϊόντων της Κρήτης, που αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα προκαλέσει τεράστιες ζημιές στους αγρότες και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αιτείται απαντήσεων.
1772 26/02/2021 Αναφορές με επιστολή του τονίζει την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του ΔΕΔΔΗΕ Μήλου, γιατί την τελευταία κακοκαιρία που σημειώθηκε, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκε πέραν του ωραρίου του προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Μήλου λειτουργεί υποστελεχωμένος και κατά τους ερχόμενους θερινούς μήνες η Υπηρεσία θα λειτουργεί μόνο με 2 άτομα, παρέχοντας υποστήριξη και στο γειτονικό νησί της Κιμώλου και αιτείται απάντησης.
1771 26/02/2021 Αναφορές με ανοιχτή επιστολή του καταγγέλλει την τοποθέτηση με «διάθεση» Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος_ Ελληνικής Ακτοφυλακής ( Λ.Σ_ΕΛ.ΑΚΤ) ως Διευθυντή στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου και ενώ με προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου έχει ήδη διοριστεί Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης Μόνιμος Πολιτικός Υπάλληλος και αιτείται απάντησης.
Εγγραφές: 1 - 10 από 170952 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ