ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

138 **2. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει, μία συνεδρίαση νομοθετικού έργου της επόμενης εβδομάδας να διατεθεί για τη συζήτηση θεμάτων της παραγράφου 1, εφόσον έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά την προηγούμενη εβδομάδα ένα τουλάχιστον νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος. 3. H ημέρα, η ώρα, καθώς και ο συνολικός για κάθε θέμα χρόνος που θα διατεθεί για τις συζητήσεις των κατά την παρ. 1 θεμάτων καθορίζονται με την ίδια απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. 4. H Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει δια κληρώσεως μέχρι τέσσερα θέματα, από όσα έχουν προταθεί μέχρι την παραμονή της συνεδρίασής της και καθορίζει τη σειρά συζήτησής τους, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 135. 5. Στη συζήτηση κάθε θέματος συμμετέχουν ο Bουλευτής-εισηγητής του για δέκα (10) λεπτά της ώρας, ο αρμόδιος Yπουργός, και αν κωλύεται, αυτός που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό για δέκα (10) λεπτά της ώρας και επί συναρμοδιότητας ένας ακόμη Yπουργός οριζόμενος από τον Πρωθυπουργό για πέντε (5) λεπτά της ώρας, καθώς και δέκα τουλάχιστο Bουλευτές από τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε Kοινοβουλευτική Oμάδα για τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα δευτερολογίας έχει ο Bουλευτής-εισηγητής και ο αρμόδιος ή ο πρώτος από τους ορισθέντες Yπουργούς για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας. 6. Στη συζήτηση δεν μετέχουν οι Πρόεδροι Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή οι αναπληρωτές τους ή άλλος Yπουργός ή Bουλευτής. * Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996) ** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz