ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ειδικές Διαδικασίες

Κάθε ανεξάρτητη αρχή, συνταγματικά κατοχυρωμένη ή συσταθείσα με νόμο, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά το προηγούμενο έτος. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την έκθεση στη μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή ή και σε επιτροπή συνιστώμενη, κατά περίπτωση, από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
H Κυβέρνηση οφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού να εμφανιστεί στη Bουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης μετά τη συζήτηση των προγραμματικών της δηλώσεων.
Η Κυβέρνηση μπορεί και οποτεδήποτε άλλοτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής με γραπτή ή προφορική δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Η Κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών.

Επίσης, η Bουλή μπορεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να υπογράφεται από τo ένα έκτο (1/6) τουλάχιστον των Βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στον Πρόεδρο σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής.

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 75 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας,  σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής (14-6-2018)
Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 βουλευτές του κόμματός του (7-11-2013)
  • Πληροφόρηση και ενημέρωση
    Ανακοινώσεις της Κυβέρνησης - Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως
Για εθνικά θέματα ή θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος o Πρωθυπουργός μπορεί, κατ’ εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 62 παρ. 1, να ενημερώνει τη Βουλή και αμέσως επακολουθεί συζήτηση (συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως).
Επίσης, για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής η Κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη «συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως», να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση.
 

Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διεξαγωγή συζήτησης  προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και του τρόπου απορρόφησης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν χορηγηθεί στη χώρα μας ως βοήθεια για την αντιμετώπισή του, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (2/11/2018)

Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διεξαγωγή συζήτησης  προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα την Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (25/6/2018)

Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για την ανακοίνωση ή δήλωση ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, για τη Συμφωνία με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. (13/6/2018)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των εκτός επικρατείας εκλογέων να λαμβάνουν μέρος στις εθνικές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (18/5/2018)
Αίτηση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.) κας. Φώφη Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και του Ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και δανειστές, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (2/5/2018)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την ανακοίνωση ή δήλωση ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα (7/7/2017)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την Οικονομία. τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (16/6/2017)
Αίτηση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.) κας. Φώφη Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (11/1/2017)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την διαπλοκή και τη διαφθορά και την επιρροή τους στο θεσμικό και πολιτικό σύστημα της χώρας και την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (28/9/2016)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την παιδεία, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (1/8/2016)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (23/3/2016)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τις εξελίξεις στην Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (9/3/2016)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με το ασφαλιστικό, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (19/1/2016)
H Ολομέλεια της Bουλής μπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές από μέλη της για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος.
Η απόφαση της Ολομέλειας για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών.
Μετά την oλoκλήρωση της έρευνας η επιτροπή αξιολογεί τις απoδείξεις που συνέλεξε και συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο καταχωρίζονται και οι γνώμες της τυχόν μειοψηφίας.

Με πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των Βουλευτών, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση, που διεξάγεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137.

Πρόταση Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015, 2016. (28/02/2018)

Πρόταση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» (12/02/2018).

Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Εττιτροττής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση (06/07/2017).

Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δημόσιας υγείας από το 1996 μέχρι σήμερα (06/04/2017)
Πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997 - 2014 (31/03/2017)
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». (10/03/2017)
Πρόταση για τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας». (25/01/2017)
Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. (31/3/2016)
Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών, υπογραφής του 3ου Μνημονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. (30/3/2016)
Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήμιες για τη Δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις, παντός υπευθύνου που σχετίζονται με την απόπειρα βίαιης κατάργησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την παρεμπόδιση λειτουργίας και εκπομπής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια (3-7-2013)
Πρόταση Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή Προκαταρκτικης Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου (άρθρο 86 &1 του Συντάγματος και 154-155 του Κανονισμού της Βουλής) (29-5-2013)
Πρόταση για τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, κατ΄άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Οικονομικών: Α) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και Β) Ευάγγελου Βενιζέλου, σε σχέση με την επονομαζόμενη "Λίστα Λαγκράντ" (7-1-2013)
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά με τη σύναψη των συμβάσεων του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή και επισκευή υποβρυχίων (15-4-2011) 
  • Προτάσεις μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου

H Βουλή μπορεί, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τουλάχιστον Βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της ή άλλου μέλους του Προεδρείου. H αποδοχή συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ καθ’ oυ η πρόταση.