ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ειδικές Διαδικασίες

H Κυβέρνηση οφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού να εμφανιστεί στη Bουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης μετά τη συζήτηση των προγραμματικών της δηλώσεων.
Η Κυβέρνηση μπορεί και οποτεδήποτε άλλοτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής με γραπτή ή προφορική δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Η ψηφοφορία για τις προτάσεις εμπιστοσύνης είναι πάντοτε ονομαστική. Κατ' αυτήν ψηφίζουν και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, αν είναι μέλη της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών.

Η Bουλή μπορεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να υπογράφεται από τo ένα έκτο (1/6) τουλάχιστον των Βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στον Πρόεδρο σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής.

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Νικόλαος Ανδρουλάκης, «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σωκράτης Φάμελλος, «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» κ. Αλέξανδρος [Αλέξης] Χαρίτσης, «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου  και οι Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής. (26-3-2024)

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης  που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 84 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής. (25-1-2023)
Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης  που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 84 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής. (27-1-2022)

Πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και 85 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής (22-10-2020).

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 75 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας,  σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής (14-6-2018)
Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 βουλευτές του κόμματός του (7-11-2013)
  • Πληροφόρηση και ενημέρωση 

​α. Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής
(άρθρο 142Α του ΚτΒ)

Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής η Kυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη «συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως», να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση. Η Κυβέρνηση, επίσης, ενημερώνει τη Βουλή δια των Υπουργών για σοβαρά θέματα της αρμοδιότητας τους.
 
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον την Βουλής για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης σχετικά με την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.(16/11/2023)
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής, «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον την Βουλής», σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα, τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και τις πρωτοβουλίες που δρομολογεί η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. (28-8-2023)
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής», σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της Κυβέρνησης. (6-7-2022)
Αίτημα Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής» σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. (25-2-2022)
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής», για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών και τα μέτρα αποκατάστασης.(12/8/2021)
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής», για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου.(25/2/2021)
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής», για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας.(15/1/2021)
Aίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο  Τασούλα, για ενημέρωση του Σώματος ,σύμφωνα με το άρθρο 142Α΄του  Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής», για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας (06/11/2020).
Αίτημα του  Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για  ενημέρωση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής «Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής» για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη χώρα (27/04/2020).
Αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για την ανακοίνωση ή δήλωση ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, για τη Συμφωνία με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. (13/6/2018)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την ανακοίνωση ή δήλωση ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα (7/7/2017)
 
β. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως
 Για εθνικά θέματα ή θέματα γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς o Πρωθυπoυργός μπoρεί, κατ’ εξαίρεση της διάταξης τoυ άρθρoυ 62 παρ. 1, να ενημερώνει τη Boυλή και αμέσως επακoλoυθεί συζήτηση (συζήτηση πρo ημερησίας διατάξεως). 
Κατά τη διάρκεια κάθε βουλευτικής συνόδου διεξάγονται υποχρεωτικά επτά συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως, εκ των οποίων μία αποτελεί δικαίωμα της Κυβέρνησης, μία του Προέδρου της Βουλής και οι υπόλοιπες πέντε της Αντιπολίτευσης.
 
Αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» κ. Κυριάκου Βελόπουλου και των Βουλευτών του Κόμματος του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή συζήτησης Προ Ημερησίας Διατάξεως με θέμα «για τα αγροτικά προβλήματα και την απουσία πραγματικής πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Κυβέρνησης να προστατέψει τον αγροτικό κόσμο της, τον πρωτογενή τομέα γενικότερα και την κοινωνία», σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (2-2-2024)
Αίτημα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σωκράτη Φάμελλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή Προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο αφενός τους άμεσους κινδύνους και προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, την πρόσβαση σε ενέργεια, πόσιμο νερό, βασικές υποδομές, τη στέγαση και σίτιση, την αποκατάσταση βασικών κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών, το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα και την ανόρθωση της κοινωνίας και της οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και τον εντοπισμό των ελλειμμάτων της Πολιτείας, τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική κρίση και ειδικότερα για τις πλημμύρες. (13-9-2023)
Αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Νικόλαου Ανδρουλάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή συζήτησης Προ Ημερησίας Διατάξεως με θέμα τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, τις συνέπειες τους στους κατοίκους και τις περιοχές που επλήγησαν, τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών αυτών, την απουσία οργανωμένου σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης και τις αναγκαίες και κατεπείγουσες αλλαγές στο σύστημα πολιτικής προστασίας ώστε να καταστεί λειτουργικό και αποτελεσματικό με την εκπόνηση σχεδίων που θα απαντούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (23-8-2023)

Αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σωκράτη Φάμελλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή Προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο την χάραξη ενός εθνικού σχεδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και εν γένει των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική κρίση, δηλαδή για την προσαρμογή και ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και για τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανακούφιση των πληγέντων, την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος», σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (23-8-2023)

Αίτημα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή συζήτησης Προ Ημερησίας Διατάξεως με θέμα τις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων από την υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό ΕΥΠ, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (8-8-2022)

Αίτημα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για τη διεξαγωγή συζήτησης Προ Ημερησίας Διατάξεως, για την  κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (2-11-2021)

Αίτημα της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής ομάδας "ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ" κυρίας Φωτεινής [Φώφης] Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για τη διεξαγωγή συζήτησης Προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα τις συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών που επλήγησαν, τις επείγουσες αλλαγές στο σύστημα πολιτικής προστασίας καθώς και τη σύγκληση των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών με αντικείμενο την επεξεργασία των απαραίτητων εξειδικεύσεων και των ειδικών μέτρων στήριξης αλλά και τον διακομματικό έλεγχο στην εφαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (11-8-2021)
Αίτημα της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» κυρίας Φωτεινής [Φώφης] Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή Προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα την ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία. (29-1-2021)
Αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για διεξαγωγή Προ Ημερησίας Διατάξεως,  με θέμα τη λειτουργία της Δημοκρατίας στον τόπο μας, το έλλειμα διαφάνειας και λογοδοσίας της κυβερνητικής εξουσίας, απέναντι στο Κοινοβούλιο αλλά και την ελληνική κοινωνία (23/12/2020)

Αίτημα της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»  κας Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για τη διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα τα προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση της πανδημίας στην δημόσια υγεία, την οικονομία, στους εργαζόμενους και για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (07/09/2020)

Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διεξαγωγή συζήτησης  προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και του τρόπου απορρόφησης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν χορηγηθεί στη χώρα μας ως βοήθεια για την αντιμετώπισή του, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (2/11/2018)

Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διεξαγωγή συζήτησης  προ Ημερησίας Διατάξεως, με θέμα την Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ. (25/6/2018)

Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των εκτός επικρατείας εκλογέων να λαμβάνουν μέρος στις εθνικές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (18/5/2018)
Αίτηση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.) κας. Φώφη Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και του Ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και δανειστές, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (2/5/2018)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την Οικονομία. τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (16/6/2017)
Αίτηση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ.) κας. Φώφη Γεννηματά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (11/1/2017)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την διαπλοκή και τη διαφθορά και την επιρροή τους στο θεσμικό και πολιτικό σύστημα της χώρας και την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (28/9/2016)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την παιδεία, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (1/8/2016)
Αίτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (23/3/2016)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με τις εξελίξεις στην Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (9/3/2016)
Αίτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση για την διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με το ασφαλιστικό, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚτΒ (19/1/2016)
H Ολομέλεια της Bουλής μπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές από μέλη της για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος.
H πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτρoπής πρέπει να υπoγράφεται από τo ένα πέμπτo (1/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών και να καθoρίζει τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς ζητείται η σύστασή της, καθώς και τo συγκεκριμένo ζήτημα με τo oπoίo θα ασχoληθεί.
H απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
Μετά την oλoκλήρωση της έρευνας η επιτροπή αξιολογεί τις απoδείξεις που συνέλεξε και συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο καταχωρίζονται και οι γνώμες της τυχόν μειοψηφίας.

Με πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των Βουλευτών, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση, που διεξάγεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137.

Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Κ.Ο. Κ.Κ.Ε., κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδάφιο β΄ του Κανονισμού της Βουλής, «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και των πτυχών που σχετίζονται με αυτό.» (07-11-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κατά τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, για τη «διερεύνηση των λόγων, των συνθηκών και των διαδικασιών κάτω από τις οποίες υπογράφηκε και κυρώθηκε η συμφωνία των Πρεσπών, καταλογισμού ποινικών ευθυνών και ανάδειξη λόγων αυτοδίκαιης ακυρότητας, λόγων ακύρωσης καθώς και επιγενόμενων λόγων καταγγελίας της ανωτέρω Συμφωνίας (04-07-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής  της Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κατά  τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, για τη «διερεύνηση, των επιπλοκών, των θανάτων και των διαφόρων ασθενειών, που προκάλεσε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, το εμβόλιο  mRNA, τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών στα μέλη της κυβέρνησης της ΝΔ, που με τις αποφάσεις τους ασκώντας παντός είδους βία, υποχρέωσαν τους πολίτες να υποστούν το συγκεκριμένο εμβόλιο, με τις εντεύθεν συνέπειες και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων (04-07-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής  της Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κατά τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής για τη «διερεύνηση, των συνθηκών του  μαζικού εγκλήματος των Τεμπών, τη διακρίβωση και τον καταλογισμό τυχόν ποινικών ευθυνών σε μέλη της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την παραπομπή των ποινικά υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης (04-07-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής  της Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κατά τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144-148  του Κανονισμού της Βουλής, για τη «διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των αρμόδιων αξιωματούχων [πολιτικών και μη], μέσω πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν στο μαζικό έγκλημα στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή μελών της τότε κυβέρνησης σε προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης ευθυνών, καθώς και για την κατάσταση που επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα (04-07-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, κατά τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής,  για τη «διακρίβωση της ζημιάς που επέφερε στο ελληνικό Δημόσιο, στους Έλληνες και στις τράπεζες,  η διακυβέρνηση της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών, της υπογραφής του τρίτου επώδυνου μνημονίου, της ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, τον καθορισμό του ακριβούς ύψους της ζημιάς που επήλθε και τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών στα μέλη της τότε κυβέρνησης που ευθύνονται (04-07-2023)
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β΄ του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική  Υπηρεσία Πληροφοριών [ΕΥΠ] ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του  με το κακόβουλο λογισμικό predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου» [22-8-2022]
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμό των θεσμών και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος (11-10-2021).
Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των αρμόδιων αξιωματούχων (πολιτικών και μη), μέσω πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν στην τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή μελών της τότε κυβέρνησης σε προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης ευθυνών, καθώς και για την κατάσταση που επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα,(21/07/2020).
Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση των λόγων, των συνθηκών και των διαδικασιών κάτω από τις οποίες υπογράφηκε και κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών,(24/04/2020).
Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Εττιτροττής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση (06/07/2017).
Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δημόσιας υγείας από το 1996 μέχρι σήμερα (06/04/2017)
Πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997 - 2014 (31/03/2017)
Πρόταση για τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας». (25/01/2017)
Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. (31/3/2016)
Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών, υπογραφής του 3ου Μνημονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. (30/3/2016)
Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήμιες για τη Δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις, παντός υπευθύνου που σχετίζονται με την απόπειρα βίαιης κατάργησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την παρεμπόδιση λειτουργίας και εκπομπής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια (3-7-2013)
  • Πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου

H Βουλή μπορεί, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τουλάχιστον Βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της ή άλλου μέλους του Προεδρείου. H αποδοχή συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ καθ’ oυ η πρόταση. H συζήτηση της πρότασης μoμφής oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.  Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσoυν έξι μήνες από την απόρριψη όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών.

 

  • Πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μελών του Προεδρείου της Βουλής για την άσκηση των καθηκόντων τους

 

Πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» όπως ισχύουν, για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη. (15-11-2023)

Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών κ. Χρίστου Σπίρτζη και κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά με τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.(13/11/2023)

Πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 «περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». (9-3-2021).

Πρόταση περί διεύρυνσης του αριθμού των διερευνωμένων αδικημάτων που ενδέχεται να τέλεσε ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (04/05/2020)

Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά με τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχουν τελεσθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (26/09/2019)

Πρόταση Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015, 2016. (28/02/2018)
Πρόταση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» (12/02/2018).
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». (10/03/2017)
Πρόταση Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή Προκαταρκτικης Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου (άρθρο 86 &1 του Συντάγματος και 154-155 του Κανονισμού της Βουλής) (29-5-2013)
Πρόταση για τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, κατ΄άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Οικονομικών: Α) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και Β) Ευάγγελου Βενιζέλου, σε σχέση με την επονομαζόμενη "Λίστα Λαγκράντ" (7-1-2013)
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά με τη σύναψη των συμβάσεων του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή και επισκευή υποβρυχίων (15-4-2011) 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ