ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2125 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 213
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Β')
14/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Η'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Β')
13/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ζ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Δ')
11/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΣΤ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/10/2021 Ε'
08/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ε'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/10/2021 Δ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/10/2021 Δ' (Μέρος Β')
07/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Δ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Δ')
06/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Γ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Α'
04/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Β' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2021 Β' (Μέρος Β')
04/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Β'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Γ')
01/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΣΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2021 Σ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2021 Σ' (Μέρος Β')
30/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Σ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 2125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ