ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2087 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 209
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Β')
23/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΑ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Β')
22/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/07/2021 ΡΞΘ'
21/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Β' Μέρος)
20/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΗ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2021 ΡΞΖ'
19/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΖ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/07/2021 ΡΞΣΤ'
16/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (B' Μέρος)
15/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Β' Μέρος)
14/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Β' Μέρος)
13/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΓ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/07/2021 ΡΞΒ'
12/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΒ
Εγγραφές: 1 - 10 από 2087 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ