ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2553 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 256
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2024 ΡΛΓ' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2024 ΡΛΓ' (Β' Μέρος)
12/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/04/2024 ΡΛΒ' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/04/2024 ΡΛΒ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/04/2024 ΡΛΒ' (Γ' Μέρος)
11/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/04/2024 ΡΛΑ' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/04/2024 ΡΛΑ' (Β' Μέρος)
10/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/04/2024 ΡΛ'
08/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/04/2024 ΡKΘ'
05/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/04/2024 ΡKH' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/04/2024 ΡKH' (Β' Μέρος)
03/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/04/2024 ΡΚΖ'
02/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/04/2024 ΡΚΣΤ'
01/04/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/03/2024 ΡΚΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/03/2024 ΡΚΕ' (Β' Μέρος)
28/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/03/2024 ΡΚΔ'
27/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΔ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 2553 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ