ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2034 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 204
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Γ' Μέρος)
21/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΗ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Γ' Μέρος)
19/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΖ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2021 ΡΙΣΤ'
16/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Γ' Μέρος)
15/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Γ' Μέρος)
14/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Γ' Μέρος)
12/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/04/2021 ΡΙΒ'
09/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΒ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/04/2021 ΡΙΑ'
08/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Γ' Μέρος)
07/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/04/2021 ΡΘ'
05/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΘ
Εγγραφές: 1 - 10 από 2034 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ