ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1606 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 161
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/11/2018 ΚΘ'
19/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/11/2018 ΚΗ'
16/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/11/2018 ΚΖ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/11/2018 ΚΖ' (Β' Μέρος)
15/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/11/2018 ΚΣΤ'
14/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/11/2018 ΚΕ'
12/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/11/2018 ΚΔ'
09/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/11/2018 ΚΓ'
08/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΓ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/11/2018 ΚΒ'
05/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/11/2018 ΚΑ'
02/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΚΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/11/2018 Κ'
01/11/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Κ΄
Εγγραφές: 11 - 20 από 1606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα