ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1606 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 161
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/09/2018 IΖ'
27/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/09/2018 IΣΤ'
25/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2018 IE' (Α΄ ΜΕΡΟΣ)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2018 IE' (Β΄ ΜΕΡΟΣ)
20/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/09/2018 IΔ'
18/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/09/2018 IΓ'
13/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/09/2018 IA'
11/09/2018 (πρωί) ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΑ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/09/2018 IB'
11/09/2018 (απόγευμα) ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΒ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/09/2018 I'
06/09/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) Ι'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/08/2018 Θ'
30/08/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) Θ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/08/2018 Η'
02/08/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) Η'
Εγγραφές: 41 - 50 από 1606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα