ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1565 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 157
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2018 ΡΛΓ'
08/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2018 ΡΛΒ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2018 ΡΛΒ' (Β΄ Μέρος)
07/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΒ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/06/2018 ΡΛΑ'
05/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/06/2018 ΡΛ'
04/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/06/2018 ΡΚΘ'
01/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/05/2018 ΡΚΗ'
31/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/05/2018 ΡΚΖ'
30/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/05/2018 ΡΚΣΤ'
29/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΣΤ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/05/2018 ΡΚE'
25/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/05/2018 ΡΚΔ'
24/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΚΔ'
Εγγραφές: 41 - 50 από 1565 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα