ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2352 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 236
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2022 ΡϞΕ'
29/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/09/2022 ΡϞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/09/2022 ΡϞΔ' (Β' Μέρος)
28/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/09/2022 ΡϞΓ'
26/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/09/2022 ΡϞΒ'
23/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2022 ΡϞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2022 ΡϞΑ' (Β' Μέρος)
22/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2022 ΡϞ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2022 ΡϞ' (Β' Μέρος)
21/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/09/2022 ΡΠΘ'
19/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2022 ΡΠΗ'
16/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2022 ΡΠΖ'
15/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/09/2022 ΡΠΣΤ'
14/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΣΤ'
Εγγραφές: 41 - 50 από 2352 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ