ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1513 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 152
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2018 ΠΒ'
05/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΠΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/03/2018 ΠΑ'
02/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΠΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/03/2018 Π'
01/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Π'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/02/2018 ΟΘ'
28/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2018 ΟΗ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2018 ΟΗ' (Β΄ Μέρος)
26/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/02/2018 ΟΖ'
23/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2018 ΟΣΤ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2018 ΟΣΤ' (Β΄ Μέρος)
22/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Β΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Γ΄ Μέρος)
21/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2018 ΟΔ'
16/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2018 ΟΓ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2018 ΟΓ' (Β΄ Μέρος)
15/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΓ'
Εγγραφές: 41 - 50 από 1513 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα