ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1717 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 172
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/09/2019 ΙΗ΄
19/09/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/09/2019 ΙΖ΄
18/09/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/09/2019 ΙΣΤ΄
11/09/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/09/2019 ΙE΄
04/09/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/08/2019 ΙΔ΄ (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/08/2019 ΙΔ΄ (Β΄ Μέρος)
30/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/08/2019 ΙΓ΄
26/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/08/2019 ΙΒ΄
08/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/08/2019 ΙΑ΄
07/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/08/2019 Ι΄
06/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Ι'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/08/2019 Θ΄
05/08/2019 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Θ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 1717 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα