ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 6050 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 605
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/03/2024 ΡΚΓ'
αρχείο κειμένου
26/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/03/2024 ΡΚΒ'
22/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2024 ΡΚA'
αρχείο κειμένου
21/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/03/2024 ΡΚ'
20/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/03/2024 ΡΙΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/03/2024 ΡΙΘ' (B' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/03/2024 ΡIΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/03/2024 ΡIΗ' (Β' Μέρος)
14/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2024 ΡIΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/03/2024 ΡIΣΤ'
11/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2024 ΡIΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2024 ΡIE' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/03/2024 Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/03/2024 ΡIΔ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 6050 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ