ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5008 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 501
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
03/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/05/2018 ΡΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/05/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/05/2018 ΡΗ'
30/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2018 ΡΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2018 ΡΣΤ'
26/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/04/2018 ΡΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/04/2018 ΡΕ΄
25/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/04/2018 ΡΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
24/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/04/2018 ΡΒ'
23/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/04/2018 ΡΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/04/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ρ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/04/2018 Ρ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 5008 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα