ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5721 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 573
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/03/2022 ϞΕ'
αρχείο κειμένου
18/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2022 ϞΔ'
17/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2022 ϞΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/03/2022 ϞB' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/03/2022 ϞB' (Β' Μέρος)
15/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/03/2022 ϞΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ϟ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2022 Ϟ'
11/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2022 ΠΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/03/2022 ΠΗ'
09/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/03/2022 ΠΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/03/2022 ΠΖ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
04/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/03/2022 ΠΣΤ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 5721 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ