ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5515 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 552
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ϟ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/03/2021 Ϟ'
αρχείο κειμένου
26/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2021 ΠΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2021 ΠΘ' (Β' Μέρος)
25/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/02/2021 ΠΗ'
αρχείο κειμένου
23/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/02/2021 ΠΖ'
22/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2021 ΠΣΤ'
αρχείο κειμένου
19/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/02/2021 ΠΕ'
17/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/02/2021 ΠΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/02/2021 ΠΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
16/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2021 ΠΓ'
15/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2021 ΠΒ'
αρχείο κειμένου
12/02/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/02/2021 ΠΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/02/2021 ΠΑ' (B' Μέρος)
Εγγραφές: 31 - 40 από 5515 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ