ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5606 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 561
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΣΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2021 ΣΑ' (Μέρος Γ')
αρχείο κειμένου
30/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Σ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2021 Σ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2021 Σ' (Μέρος Β')
29/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2021 ΡϞΘ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2021 ΡϞΘ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2021 ΡϞΘ' (Μέρος Γ')
αρχείο κειμένου
27/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/09/2021 ΡϞΗ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/09/2021 ΡϞΗ' (Μέρος Β')
24/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/09/2021 ΡϞΖ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/09/2021 ΡϞΖ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
23/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/09/2021 ΡϞΣΤ'
22/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2021 ΡϞΕ'
αρχείο κειμένου
21/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ Δ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Β' Μέρος)
20/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
17/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/09/2021 ΡϞΒ'
Εγγραφές: 11 - 20 από 5606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ