ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5511 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 552
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
31/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/03/2021 ΡΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/03/2021 ΡΣΤ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
30/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/03/2021 ΡΕ' (Δ' Μέρος)
29/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2021 ΡΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/03/2021 ΡΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
24/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/03/2021 ΡΓ' (Γ' Μέρος)
23/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/03/2021 ΡΒ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
22/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2021 ΡΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/03/2021 ΡΑ' (Β' Μέρος)
19/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος Ρ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/03/2021 Ρ'
αρχείο κειμένου
18/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2021 ϞΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2021 ϞΘ' (Β' Μέρος)
17/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Γ' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2021 ϞΗ' (Δ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
12/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϟΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/03/2021 ϞΖ' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 11 - 20 από 5511 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ