Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφερειακές Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις

Οι Περιφερειακές Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις περιλαμβάνουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), τη Διαδικασία Συνεργασίας χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου κλπ.