Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (SEECP PA)


Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (PA SEECP) αποτελεί εξέλιξη της Διαδικασίας Συνεργασίας χωρών  ΝΑ Ευρώπης.

και ιδρύθηκε το 1996 στη Σόφια, με απόφαση Υπουργών Εξωτερικών των 12 χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν. Η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκκίνηση της εν λόγω συνεργασίας.

Στη Συνέλευση μετέχουν κοινοβουλευτικοί από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την ΠΓΔΜ, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Τουρκία,

Σκοπός της Συνέλευσης αποτελούν η εδραίωση της σταθερότητας και τη ασφάλειας στην περιοχή, η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας  και των σχέσεων καλής γειτονίας, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η προώθηση της ενσωμάτωσης των χωρών της συνεργασίας στις ευρωπαϊκές και ευρω-ατλαντικές δομές.

Τα όργανα της Συνέλευσης  αποτελούν το Προεδρείο, η Μόνιμη Επιτροπή, η Επιτροπή Οικονομίας, Υποδομών και Ενέργειας, η Επιτροπή Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Συνεργασίας στον τομέα της Ασφάλειας και η Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Έρευνας.

Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από έξι μέλη, τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ανά επιτροπή). Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

 

Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>