Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC)


Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΟΣΕΠ  ιδρύθηκε το 1993 στην Κωνσταντινούπολη.

Σκοπός της είναι η προώθηση νομικής βάσης για οικονομική, εμπορική, κοινωνική και πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών, η θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας για την εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από τους επικεφαλής κρατών και τους υπουργούς Εξωτερικών αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

H PABSEC εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και μετέχουν σε αυτή 76 κοινοβουλευτικοί από την  Αλβανία,  την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη  Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία. 

Η Συνέλευση αποτελείται από το Προεδρείο, τη Μόνιμη Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικών, Εμπορικών, Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων την Επιτροπή Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Πολιτιστικών, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Η Ελλάδα έγινε το δέκατο μέλος του Οργανισμού τον Ιούνιο του 1995 και συμμετέχει έκτοτε ανελλιπώς. Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από  έξι τακτικά μέλη (δύο βουλευτές ανά επιτροπή).


Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>